Łukaszewska-Bezulska Justyna

Łukaszewska-Bezulska Justyna dr

Łukaszewska-Bezulska Justyna

dr Justyna Łukaszewska-Bezulska – doktor nauk o polityce (2013), adiunkt, sekretarz redakcji kwartalnika naukowego „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” (od 2012 r.), główna realizatorka grantu promotorskiego pt. „Migracje zarobkowe a kapitał społeczny na pograniczach kulturowych na przykładzie Opolszczyzny i Podlasia” (grant nr N N114 191140, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, termin realizacji: 2010-2013);

Zainteresowania badawcze

Kapitał społeczny, migracje zarobkowe, polityka migracyjna, lokalna polityka społeczna.

Jednostka

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

3 ostatnie publikacje:

J. Łukaszewska-Bezulska, Bon na zasiedlenie – wybrane aspekty prawne i statystyczne, “Polityka Społeczna”, 2019 nr 1, s. 25-35.

J. Łukaszewska-Bezulska, Trust and migrations: in search of mutual dependences and interactions, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, 2017 nr 4, s. 55-69.

J. Łukaszewska-Bezulska, Migracje zarobkowe a kapitał społeczny na pograniczach kulturowych na przykładzie Opolszczyzny i Podlasia, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 2015 nr 2, s. 81–96.

X