Łukaszuk Tomasz mgr

Łukaszuk Tomasz

mgr Tomasz Łukaszuk – magister studiów międzynarodowych (1991), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW i doktorant od 2017 roku, wcześniej członek Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w randze Ambasadora Tytularnego, m.in. Ambasador w Republice Indii, Afganistanie, Bangladeszu, Bhutanie, Malediwach, Nepalu, Sri Lance (2014-2017), dyrektor Biura Infrastruktury MSZ (2012-2014), dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku (2010-2012), Ambasador w Republice Indonezji i Timorze Wschodnim (2005-2010), zastępca Dyrektora Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ (2002-2005), zastępca szefa misji w Ambasadzie w Dżakarcie (1998-2002). Od 2017 roku członek Światowego Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych, uczestnik projektu badawczego w ramach grantu Komisji Europejskiej „Global India”. W latach 2017-2019 wygłaszał referaty na konferencjach i seminariach m.in. na kongresach ISA (2019) oraz PTSM (2018), na uniwersytetach w Heidelbergu, Oxfordzie, Leuven, Nowym Delhi (JNU), Mumbaju (MU), Benares (BHU), Pondicherry (PU), Dhace (DU).

 Zainteresowania badawcze

Zarządzanie morskie, procesy integracyjne w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, współpraca państw w basenie Oceanu Indyjskiego.

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje:

T. Łukaszuk, Stosunki Polski z krajami Azji i Pacyfiku w 2002 roku, 2003.

T. Łukaszuk, Stosunki Polski z krajami Azji i Pacyfiku-1989-2003, [w:] Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, (red.) K. Gawlikowski, M. Ławacz, Warszawa, 2004, s. 243-273.

T. Łukaszuk, The Concept of Maritime Governance in International Relations, “Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, 2018 nr 4, s. 123-144.

X