Marcinkowska Paula dr

Marcinkowska Paula

dr Paula Marcinkowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2010), adiunkt. Absolwentka stosunków międzynarodowych oraz prawa na UW. W latach 2016-2018 Pełnomocnik Dyrektora ISM WNPiSM UW ds. praktyk zawodowych i kontaktów z interesariuszami zagranicznymi (w latach 2014-2016 Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk w ISM). W latach 2011-2012 kierownik Bachelor’s Programme in International Relations. W latach 2013-2017 kierownik projektu badawczego “Post-Soviet Tensions: A Training Programme in Post-Soviet Affairs for Early Career Researchers” na UW (z 7go Programu Ramowego UE, projekty Marie-Curie). Sekretarz sekcji studiów europejskich Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Uczestniczka wielu programów i szkoleń międzynarodowych m.in. w Brukseli, Wiedniu, Bremie, St. Andrews, Oslo, Tallinie. Prowadziła wykłady gościnne na uczelniach zagranicznych m.in. w Berlinie, Lyonie, Mediolanie, Monachium. Prelegentka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych (ISA, EISA, WISC). Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2016).

Zainteresowania badawcze

Integracja europejska, Unia Europejska na arenie międzynarodowej, stosunki zewnętrzne UE, Europejska Polityka Sąsiedztwa.

Jednostka

Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych

3 ostatnie publikacje:

P. Marcinkowska, The EU as a Global Player in Times of Crises – Challenges and Limitations, [w:] Global Politics in the 21st Century. Between Regional Cooperation and Conflict, (red.) A. Mania, M. Grabowski, T. Pugacewicz, Berlin, 2019, s. 257-272.

P. Marcinkowska, Problemy bezpieczeństwa w sąsiedztwie UE-implikacje dla Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, [w:] Meandry współczesnego bezpieczeństwa. Między regionalizacją a globalizacją, (red.) A. Gruszczak, Kraków, 2018, s. 53-63.

P. Marcinkowska, Rola WPZiB w ramach stosunków zewnętrznych UE w kontekście polityki Unii wobec państw sąsiedzkich, [w:] Badanie polityki zagranicznej państwa. Wymiar europejski, (red.) M. Pietrasik, J. Ciesielska-Klikowska, S. Kosmynka, Warszawa, 2017, s. 171-186.

X