Męcina Jacek prof. ucz. dr hab.

Męcina Jacek

prof. dr hab. Jacek Męcina – prawnik, polityk społeczny, od 1993 roku pracownik Instytutu Polityki Społecznej WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej (2016-2019). Wcześniej wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997–2000). Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z otoczeniem biznesowym. Członek rady programowej dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kwartalnika Dialog Społeczny, kolegium redakcji Polityki Społecznej. Stypendysta Europejskiego Programu TEMPUS (1997) i Fundacji Alexandra von Humboldta (2001-2002). Uczestniczył w realizacji następujących projektów badawczych. Kierownik Projektu Badawczego „Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy” finansowanego w ramach programu Kapitał Ludzki EFS, 2008-2013, Biznesmeni i Rzemieślnicy – projekt badawczy realizowany z Zespołem Badawczym SGH; Uczestnik  projektu naukowego „W poszukiwaniu bezpieczeństwa na rynku pracy. Migracje zarobkowe z Polski i do Polski a atrakcyjność polskiego rynku pracy” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS. Autor ponad 100 książek, artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz problematyki polityki zatrudnienia i rynku pracy. Pasje badawcze łączy z zaangażowaniem w służbę publiczną jako członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych (od 2004), wiceminister gospodarki i pracy odpowiedzialny za problemy prawa pracy, wynagrodzeń, dialogu społecznego i rynku pracy (2005), a od 2012 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Od 2012 roku w rankingu Dziennika Gazeta Prawna wybrany do grona 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce, mających kluczowy wpływ na kształt ustawodawstwa pracy i regulacji rynku pracy w Polsce.

Zainteresowania naukowe

Prawo pracy i stosunki pracy, problematyka wynagrodzeń, dialog społeczny Public management, governance, polityka zatrudnienia i polityka rynku pracy.

Jednostka

Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy

3 ostatnie publikacje:

J. Męcina, Polski rynek pracy, zatrudnienie i bezrobocie, [w:] Polityka Społeczna, (red.) G. Firlit-Fesnak, J. Męcina, Warszawa, 2018, s. 345-366.

J. Męcina (red.), Polityka Społeczna, Warszawa, 2018.

J. Męcina, Social Dialogue in Face of Changes on the Labour Market in Poland. From Crisis to Breakthrough, Budapeszt – Warszawa, 2017.

X