Mering Tomasz dr

Mering Tomasz

dr Tomasz Mering – doktor nauk o polityce (2009), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, kierownik studiów na kierunkach „polityka społeczna” i „organizowanie rynku pracy”. W latach 2012-2016 zastępca dyrektora Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, w 2019 r. zastępcą dyrektora Instytutu Polityki Społecznej. Pracował m.in. w Departamencie Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS (obecnie: MRPiPS) oraz Mazowieckim Obserwatorium Rynku w WUP w Warszawie. Koordynator merytoryczny projektów badawczych z zakresu polityki rynku pracy i kształcenia ustawicznego. Stypendysta programu Marie Curie na Uniwersytecie w Stirling (Szkocja). Autor publikacji z zakresu polityki społecznej i polityk publicznych.

Zainteresowania badawcze

Ekonomia społeczna, governance, implementacja polityk publicznych, podejście aktywizujące w polityce społecznej, polityka rynku pracy.

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

3 ostatnie publikacje:

T. Mering, Implementacja polityk publicznych: aspekty metodologiczne i teoretyczne, [w:] Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, (red.) B. Szatur-Jaworska, Warszawa, 2018, s. 159-184.

T. Mering, Pomiar jakości rządzenia (governance), [w:] Nowe idee zarządzania publicznego. Wyzwania i dylematy, (red.) E. M. Marciniak, J. Szczupaczyński, Warszawa, 2017, s. 123-144.

T. Mering, A. Izdebski, M. Ołdak, R. Szarfenberg, Selected Aspects of Social Cooperatives in Poland, “Euricse Working Paper Series”, 2017 nr 93, s. 1-23.

 

 

X