Miecznikowska Justyna dr hab.

Miecznikowska Justyna

dr hab. Justyna Miecznikowska – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji (2019), adiunkt, od 2012 roku kierownik studiów I stopnia Europeistyki w Instytucie Europeistyki, w latach 2008-2012 Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk w Instytucie Europeistyki. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, ekspertka sieci Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Od 2012 roku zastępca Redaktora Naczelnego kwartalnika „Przegląd Europejski”, w latach 2012 -2017 redaktor tematyczny (ds. Austrii) rocznika „Studia Politica Germanica”.

Zainteresowania badawcze

Europeizacja państw członkowskich UE, system partyjny i polityczny Austrii i Niemiec, prawicowy populizm, eurosceptycyzm, koordynacja polityk unijnych w państwach członkowskich, polityki unijne.

Jednostka

Katedra Systemów Politycznych

3 ostatnie publikacje:

J. Miecznikowska, Formation of changing coalitions in EU agricultural policy– conceptualization assumptions for political science research, “Rocznik Integracji Europejskiej”, 2019 nr 13, s. 323-335.

J. Miecznikowska, Pozycja i aktywność austriackich posłów w Parlamencie Europejskim VIII kadencji, [w:] Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2020, (red.) A. Nitszke i J. Węc, Kraków, 2019, s. 139-155.

J. Miecznikowska, Europeizacja partii i systemu partyjnego Austrii, Warszawa, 2018.

X