Miecznikowska-Jerzak Justyna

Miecznikowska Justyna dr hab.

Miecznikowska-Jerzak Justyna

dr hab. Justyna Miecznikowska-Jerzak – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji (2019), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2005), adiunkt, Od 2012 roku kierownik studiów I stopnia na kierunku Europeistyka -integracja europejska, od 2020 roku Przewodnicząca Rady Dydaktycznej dla WNPiSM i CE dla wspólnych kierunków, członek komisji odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów w kadencji 2020-2024. W latach 2008-2012 Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk w Instytucie Europeistyki. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, członek Towarzystwa Polsko-Austriackiego, ekspertka sieci Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie w latach 2012-2022. W latach 2012-2019 członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „Przegląd Europejski”, w latach 2012 -2017 redaktor tematyczny (ds. Austrii) rocznika „Studia Politica Germanica”. Wykładała na uniwersytetach za granicą (m.in. Wiedeń, Viadrina).

 Zainteresowania badawcze

System partyjny i polityczny Austrii, Niemiec Szwajcarii, prawicowy populizm, eurosceptycyzm, koordynacja polityk unijnych w państwach członkowskich, polityki unijne, europeizacja państw członkowskich UE

Jednostka

Katedra Systemów Politycznych

3 ostatnie publikacje:

J. Miecznikowska, Austriaccy Zieloni – na drodze do władzy, „Przegląd Zachodni” 2020, nr 4, s. 97-113.

J. Miecznikowska, Priorytety nowej Komisji Europejskiej a polska racja stanu, [w:] Racja stanu Polski w Unii Europejskiej, S. Domaradzki, V. Zheltovskyy (red.), Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2020, s. 111-133.

J. Miecznikowska, Formation of changing coalitions in EU agricultural policy– conceptualization assumptions for political science research, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2019, nr 13, s. 323-335.

J. Miecznikowska, Poland’s membership in the European Union in: The Political System of Poland. Tradition and Contemporaneity, S. Sulowski, T. Słomka (eds.), Peter Lang – Berlin – Bern – Bruxelles-New York – Oxford- warszawa- Wien 2022, s. 301-328

 

X