Miecznikowska-Jerzak Justyna

Miecznikowska Justyna dr hab.

Miecznikowska-Jerzak Justyna

plen

dr hab. Justyna Miecznikowska-Jerzak – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji (2019), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2005), adiunkt, Od 2012 roku kierownik studiów I stopnia na kierunku Europeistyka – integracja europejska. W latach 2012-2022. ekspertka sieci Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.  W latach 2012-2019 członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „Przegląd Europejski”, w latach 2012 -2017 redaktor tematyczny (ds. Austrii) rocznika „Studia Politica Germanica”. Członek komisji odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów w kadencji 2020-2024. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Od marca 2023 pełni funkcję Prezesa oddziału Łódzkiego Towarzystwa Polsko-Austriackiego. Wykładała na uniwersytetach za granicą (m.in. Wiedeń, Innsbruck, Viadrina, Berlin, Brema).

 Zainteresowania badawcze

System partyjny i polityczny Austrii, Niemiec Szwajcarii, prawicowy populizm, eurosceptycyzm, koordynacja polityk unijnych w państwach członkowskich, polityki unijne, europeizacja państw członkowskich UE

Jednostka

Katedra Systemów Politycznych

3 ostatnie publikacje:

J. Miecznikowska, Poland’s membership in the European Union in: The Political System of Poland. Tradition and Contemporaneity, S. Sulowski, T. Słomka (eds.), Peter Lang – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien 2022, s. 301-328.

J. Miecznikowska-Jerzak, Mechanizmy kontroli władzy ustawodawczej nad rządem federalnym w Austrii. Rola i funkcje komisji śledczych Rady Narodowej, „Studia Politologiczne” 2023, nr 4, vol. 70, s. 331-357.

J. Miecznikowska-Jerzak,  Demokracja bezpośrednia w Austrii – praktyka i perspektywy rozwoju „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2023, nr 1 (82), s. 59-83.

J. Miecznikowska-Jerzak, Electoral System Changes in Austria – an Assessment of the Political Consequences, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia sectio M”, vol. VIII 2023, s. 29 -47.

 

 

X