Mizerska-Wrotkowska Małgorzata

Mizerska-Wrotkowska Małgorzata dr

Mizerska-Wrotkowska Małgorzata

dr hab. Małgorzata Mizerska-Wrotkowska – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (2020), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2007). Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, kierownik studiów II stopnia na kierunku europeistyka (2016-2018), członek Instytutowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia (2012-2019). Stypendystka uniwersytetów w Hiszpanii, Szwecji i Meksyku. Laureatka Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2015-2018). Laureatka I miejsca w konkursie organizowanym przez Ambasadę Japonii na realizację stażu naukowo-badawczego w tym państwie (2007). Od 2013 roku członek redakcji „Przeglądu Europejskiego”. W latach 2007-2019 wygłaszała referaty i prowadziła zajęcia m.in. na uniwersytetach w Madrycie, Barcelonie, Grenadzie, Walencji i Kadyksie. Współredaktor serii wydawniczej publikowanej w Hiszpanii we współpracy z uniwersytetem CEU San Pablo de Madrid.

Zainteresowania badawcze

Polityka zagraniczna Hiszpanii, relacje polsko-hiszpańskie, prawo międzynarodowe publiczne, prawo dyplomatyczne i konsularne.

Jednostka

Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych

3 ostatnie publikacje:

M. Mizerska-Wrotkowska, J.L. Orella Martínez (red.), Poland and Spain – Border Countries of the European Union, Schedas, Madrid 2021 (w druku).

M. Mizerska-Wrotkowska, Polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1788-1986: od marginalizacji do integracji, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2019.

M. Mizerska-Wrotkowska, Las secciones bilingües como herramienta importante en la promoción de la lengua y la cultura española en Polonia, “Aportes. Revista de Historia Contemporánea” nr 95/2017, año XXXII (n°3), s. 7-45.

X