MŁYŃCZYK ŁUKASZ

pl

dr hab. Łukasz Młyńczyk – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (2017); doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2009). Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; W latach 2014-2018 – zastępca Dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2018-19 – p.o. Dyrektora Instytutu Politologii UZ. Członek kolegium redakcyjnego czasopism naukowych: „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz „Przegląd Narodowościowy-Review of Nationalities”. Członek Rady Dziedzinowej Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (IDUB) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zainteresowania badawcze

Teoria i metateoria polityki. Metodologia badań społecznych i teoria nauki. Badania w zakresie metodologii badań politologicznych, procesy poznawcze w naukach o polityce, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji politologii teoretycznej oraz skuteczności zastosowania modelu teoretyczno-empirycznego w procesach poznawczych politologii. Polityka kulturalna w tym polityczne uwarunkowania kultury i zagadnień komunikowania.

Jednostka

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

3 ostatnie publikacje:

Ł. Młyńczyk, Creating a Collective Identity in the Digital Age. The Perspective of Behaviuoral Economics, Politeja No. 5(68), 2020, pp. 83-100.

Ł. Młyńczyk, The Secularism of Modern Political Science Research: Is the Interpretative-Empirical Alliance a Possibility?, „Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne” 2020, vol. 68(4), 57-71.

Ł. Młyńczyk, List dla M. Czy Mirosław Karwat jest teoretyczny, czy (jest) empiryczny?, [w:]: Wokół holistycznej interpretacji polityki: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi zw. dr. hab. Mirosławowi Karwatowi, 2020/red. Filip Pierzchalski, Marcin Tobiasz, Jacek Ziółkowski, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 57-74.

 

X