Nakonieczna-Bartosiewicz Justyna

Nakonieczna-Bartosiewicz Justyna dr

Nakonieczna-Bartosiewicz Justyna

dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz – doktor nauk o polityce (2006), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Członek Redakcji Central and Eastern European Migration Review (http://www.ceemr.uw.edu.pl/). Członek Rady Ośrodka Badań nad Migracjami. W latach 2010-2018 wygłaszała referaty m.in. na Tamkang University (Tajwan), National Chengchi University (Tajwan), Tromso University (Norwegia), Uniwersytet Florencki (Włochy).

Zainteresowania badawcze

Specjalizuje się w zakresie stosunków międzynarodowych. Zajmuje się aktywnością aktorów niepaństwowych w przestrzeni międzynarodowej, w tym ich wpływem na ład międzynarodowy, oraz transnarodowym wymiarem stosunków międzynarodowych. W jej obszarze zainteresowań są migracje międzynarodowe w perspektywie polityki międzynarodowej i wyzwań globalnych. Jest autorką tekstów naukowych dotyczących międzynarodowego wymiaru migracji i nowych trendów w stosunkach międzynarodowych.

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

3 ostatnie publikacje:

D. Heidrich, J. Nakonieczna-Bartosiewicz, Współczesne wyzwania w zakresie ochrony uchodźców w Unii Europejskiej i w Australii, [w:] Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, (red.) H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek, Lublin, 2018, s. 203-228.

D. Heidrich, J. Nakonieczna-Bartosiewicz, Analiza wpływu i znaczenia aktorów transnarodowych poprzez model bumerangu: studium przypadku działań Amnesty International wobec kryzysu migracyjnego w Europie, “Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, 2017 nr 4, s. 109-134.

J. Nakonieczna-Bartosiewicz, Nowa Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ. Znaczenie dla porządku międzynarodowego, [w:] Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, (red.) M. F. Gawrycki, E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba, Warszawa, 2016, s. 163-176.

X