Nakonieczna-Bartosiewicz Justyna

Nakonieczna-Bartosiewicz Justyna dr

Nakonieczna-Bartosiewicz Justyna

dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz – doktor w zakresie nauk o polityce (2006). Pracowniczka naukowo-dydaktyczna Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (na stanowisku adiunkta). W latach 2007-2012 pełniła funkcję kierowniczki Graduate Program in International Relations. W latach 2008-2019 była członkinią Rady Ośrodka Badań nad Migracjami. Do 2020 r. była członkinią Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego Central and Eastern European Migration Review (CEEMR).Wykładała na uczelniach zagranicznych: na Uniwersytecie Florenckim, Uniwersytecie w Madrycie (Autónoma) Uniwersytecie w Tromso oraz na kilku uczelniach na Tajwanie, m.in. National Chengchi University w Tajpej, Tamkang University, Tunghai University oray National Chung-Hsing University. Kilkakrotnie współpracowała z Fundacją Uniwersytet Dzieci oraz Fundacją Humandoc przygotowując cykle seminariów i warsztatów dla uczestników w różnych grupach wiekowych dotyczących współczesnych wyzwań międzynarodowych.

Zainteresowania badawcze

Stosunki międzynarodowe; aktywność aktorów niepaństwowych; system i ład międzynarodowy; transnarodowość; migracje międzynarodowe w perspektywie międzynarodowej; wyzwania globalne; problematyka global governance.

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

3 ostatnie publikacje:

J. Nakonieczna-Bartosiewicz, 移民、右翼政黨以及民主:以波蘭為例 林子立 民粹主義與國家分歧:以英國脫歐為例 (Migration, Right-Wing Parties and Democracy: Case of Poland), Eurasian Studies Quarterly, 2020 No.10.

D. Heidrich, J. Nakonieczna-Bartosiewicz, Współczesne wyzwania w zakresie ochrony uchodźców w Unii Europejskiej i w Australii, [w:] Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, (red.) H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek, Lublin, 2018, s. 203-228.

D. Heidrich, J. Nakonieczna-Bartosiewicz, Analiza wpływu i znaczenia aktorów transnarodowych poprzez model bumerangu: studium przypadku działań Amnesty International wobec kryzysu migracyjnego w Europie, “Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, 2017 nr 4, s. 109-134.

Scopus

X