Ołdak Małgorzata dr

Ołdak Małgorzata

dr Małgorzata Ołdak

Jednostka

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

3 ostatnie publikacje:

M. Ołdak, T. Mering, A. Izdebski, R. Szarfenberg, Selected Aspects of Social Cooperatives in Poland, “Euricse Working Paper Series”, 2017 nr 93, s. 1-23.

M. Ołdak, Wybrane aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce w świetle wyników badania “Monitoring Spółdzielni Socjalnych 2014”, “Społeczeństwo Obywatelskie. Badania, Praktyka, Polityka. Zeszyty Naukowe Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego IPS UW”, 2016 nr 1-2 (3), s. 29-48.

M. Ołdak, C. Żołędowski, R. Szarfenberg (red.), Społeczne Agencje Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej. Przykłady europejskie i implementacja w Polsce., Warszawa, 2015.

X