Pieliński Bartosz dr hab.

Pieliński Bartosz

dr hab. Bartosz Pieliński – doktor nauk o polityce (2008), adiunkt, w latach 2016-2019 Wicedyrektor Instytutu Polityki Społecznej. Współpracownik MI²DataLab oraz Członek założyciel Institutional Grammar Research Initiative (IGRI). Zajmuje się zastosowaniem przetwarzania języka naturalnego, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do badań w obrębie nauk o polityce oraz stosunków międzynarodowych. Prowadzi też badania nad kształtowaniem polityk publicznych wobec nowoczesnych technologii. Ma duże doświadczenie w pracy w międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołach badawczych finansowanych przez NCN, program Horizon Europe, czy też U.S. National Science Foundation. Obecnie jest członkiem kilku projektów badawczych, których tematyka rozciąga się od kwestii związanych z funkcjonowaniem UNESCO po śledzenie rozwoju badań nad sztuczną inteligencją. Wszędzie dba o to, aby przedstawiciele nauk społecznych nie bali się wykorzystywać najnowszych technologii informatycznych, zaś informatycy śmielej wykorzystywali swoje narzędzia do badania złożonych procesów społecznych i politycznych.

Zainteresowania badawcze

przetwarzanie języka naturalnego, sztuczna inteligencja, polityka publiczna, interdyscyplinarny i interdziedzinowy brokering

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

Ostatnie publikacje:

Wróblewska, A., Pieliński, B., Seweryn, K., Sysko-Romańczuk, S., Saputa, K., Wichrowska, A., Schreiber, H (2023). Automating the Analysis of Institutional Design in International Agreements. In: Mikyška, J., de Mulatier, C., Paszynski, M., Krzhizhanovskaya, V.V., Dongarra, J.J., Sloot, P.M. (eds) Computational Science – ICCS 2023. ICCS 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 10475. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36024-4_5 [arxiv]

 

Schreiber, H., Pieliński, B. (2023). Inviting all humanity to an elite club? Understanding tensions in UNESCO’s global heritage regimes through the lens of a typology of goods. International Journal of Cultural Policy, 29(1), 113-129. doi.org/10.1080/10286632.2022.2141727

 

Pieliński, B., Mering, T., & Szarfenberg, R. (2021). Keeping a distance but heading in the same direction: formal rules on unemployment benefit sanctions and social assistance benefit sanctions in Poland, 1989–2014. International Journal of Sociology and Social Policy, 42(11-12), 1145-1164. doi.org/10.1108/IJSSP-09-2021-0227

X