Pieliński Bartosz dr hab.

Pieliński Bartosz

dr hab. Bartosz Pieliński – doktor nauk o polityce (2008), adiunkt, w latach 2016-2019 Wicedyrektor Instytutu Polityki Społecznej. Od 2017 roku Management Committee Member w projekcie “Empowering the next generation of social enterprise scholars” finansowanego przez COST European Cooperation in Science & Technology. Od 2019 roku Steering Committee Member w projekcie “Coordinating and Advancing Analytical Approaches for Policy Design” fiansowanym przez U.S. National Science Foundation. Członek założyciel Institutional Grammar Research Initiative (IGRI). Prowadził badania w ramach wielu międzynarodowych projektów badawczych m.in. Third Sector Impact. The Contribution of the Third Sector to Europe’s Socio-economic Development (The 7th Framework Programme of the European Commission), The International Comparative Social Enterprise Models – ICSEM, Philanthropication thru Privatization.

Zainteresowania badawcze

Gramatyka instytucjonalna; organizacje trzeciego sektora; przedsiębiorstwa społeczne.

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

Ostatnie publikacje:

U. Pape, T. Brandsen, B.J. Pahl, B. Pieliński, D. Baturina, N. Brookes, R. Chaves-Ávila, Changing Policy Environments in Europe and the Resilience of the Third Sector, “VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations”, 2019 nr 1 (31), s. 238-249.

B. Pieliński, Nowy instytucjonalizm – dobrostan a gramatyka instytucjonalna, [w:] Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, (red.) B. Szatur-Jaworska, Warszawa, 2018, s. 185–202.

X