Poboży Błażej dr

Poboży Błażej

dr Błażej Poboży – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Od kilkunastu lat związany z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (dawniej Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych). Dwukrotnie wyróżniany w konkursie na najlepszego wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywny samorządowiec. Od czerwca 2016 do listopada 2018 roku zastępca burmistrza dzielnicy Bemowo m. st. Od 2018 roku radny m. st. Warszawy. Wiceprzewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Warszawy. W 2018 roku odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Od września 2019 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zainteresowania badawcze

Najnowsza historia polityczna Polski, historia polskich partii politycznych, polskie partie i ruchy społeczne, polska scena polityczna, polityka warszawska.

 Jednostka

Katedra Historii Politycznej

3 ostatnie publikacje:

B. Poboży, Poland under Marshal Jozef Piłsudski, [w:] Poland and Spain in the Interwar and Postwar Period, (red.) M. Mizerska-Wrotkowska, J. L. Orella Martinez, Madrid, 2015, s. 43-63.

B. Poboży, Ruch ludowy wobec komunistów w okresie II wojny światowej, [w:] Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa/Armia Ludowa na ziemiach polskich 1942–1944/1945, (red.) K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, Rzeszów, 2013.

B. Poboży, Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolnych i demokratycznych wyborów, “Studia Politologiczne”, 2011 nr 22, s. 216-241.

X