KATEDRA HISTORII POLITYCZNEJ

Obszary badań:

  • Historia polityczna Polski w XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem okresu II RP).
  • Historia polityczna Niemiec w XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem okresu III Rzeszy).
  • Historia polityczna Azji Centralnej (ze szczególnym uwzględnieniem okresu kolonizacji carskiej, radzieckiego oraz najnowszych dziejów niepodległego Kirgistanu i Kazachstanu)
  • Polityka historyczna.
  • Historia polskich ruchów społecznych.
  • Historia polskich i powszechnych instytucji politycznych (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki samorządów społeczno-zawodowych oraz polskich partii politycznych).
  • Historia stosunków międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-belgijskich, polsko-francuskich, polsko-mołdawskich, polsko-rumuńskich, polsko-watykańskich i polsko-włoskich).
  • Teorie stosunków międzynarodowych.
  • Ustrój Kościoła Rzymskokatolickiego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Sede vacante oraz episkopologii).
X