Popławski Dariusz prof. dr hab.

Popławski Dariusz

prof. dr hab. Popławski Dariusz

Jednostka

Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych

3 ostatnie publikacje:

D. Popławski, Foundations of the Good Neighbourhood Policy of the Republic of Poland, [w:] Good Neighbourhood Treaties of Poland, (red.) K. Marczuk, Londyn, 2019, s. 9-23.

D. Popławski, Erozja neutralności Austrii, [w:] Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, (red.) M. F. Gawrycki, E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba, Warszawa, 2016, s. 437-448.

D. Popławski, M. Haliżak (red.), Demokracja w stosunkach międzynarodowych, Warszawa, 1997.

X