Samoraj-Charitonow Beata dr

Samoraj-Charitonow Beata

dr Beata Samoraj-Charitonow – doktor nauk o polityce (2008), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, doktorantka w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (od 2017), absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; Stypendystka i studentka Freie Universtität Berlin (w wydziale Politik-und Sozialwissenschaften) oraz Humboldt Universtität zu Berlin (w wydziale Philosophische Fakultät III, Institut für Sozialwissenschaften). W ciągu ostatnich 15 lat brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących problematyki związanej z migracjami międzynarodowymi i ubezpieczeniami społecznymi. Jest autorką ponad 40 publikacji naukowych.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematyki związanej z zabezpieczeniem społecznym oraz z przemieszczaniem się ludności.

Jednostka

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

Ostatnie publikacje:

B. Samoraj-Charitonow, Dostępność zabezpieczenia społecznego dla uznanych uchodźców w Polsce, “Polityka Społeczna”, 2017 nr 4, s. 13-19.

B. Samoraj-Charitonow, Wpływ kryzysu migracyjnego na decyzję Wielkiej Brytanii o wystąpieniu ze struktur Unii Europejskiej, “Zeszyty Zabezpieczenia Społecznego. Teoria, Prawo, Praktyka”, 2017 nr 6, s. 28-35.

B. Samoraj-Charitonow, Ryzyka socjalne i zabezpieczenie społeczne, [w:] Polityka społeczna, (red.) J. Męcina, G. Firlit-Fesnak, Warszawa, 2018, s. 268-283.

X