Schreiber Hanna dr

Schreiber Hanna

plen

dr hab. Hanna Schreiber – nauczycielka akademicka i pracowniczka naukowa Uniwersytetu Warszawskiego od 2006 r., na którym ukończyła prawo (2006, z wyróżnieniem) oraz w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych: politologię (2005, z wyróżnieniem) i historię (2010). Obroniła doktorat z nauk humanistycznych w 2012 r., oraz uzyskała  habilitację z nauk społecznych w 2020 r. Członkini Rady Naukowej Dziedzin na Uniwersytecie Warszawskim.

Badaczka wizytująca w Ostrom Workshop (Indiana University, Bloomington) wiosną 2022 roku.

Granty naukowe

Kierowniczka grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki SONATA 15, nr 2019/35/D/HS5/04247, tytuł projektu: Między dziedzictwem świata a dziedzictwem ludzkości: badanie międzynarodowych reżimów dziedzictwa przez pryzmat ram analizy instytucjonalnej i rozwoju (IAD) Elinor Ostrom (2020-2023), https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=462528.

Jest również członkinią zespołu innego grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS 18, Legal forms of heritage management in Europe (2020-2023), którego kierownikiem jest dr Andrzej Jakubowski.

Od października 2022 r. jest także mentorką grantu Polonez BIS: programu stypendialnego dla doświadczonych naukowców, współfinansowanego przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. Grant otrzymany przez dr Iuliię Eremenko nosi tytuł: Lokalni eksperci w polskich i niemieckich miastach światowego dziedzictwa: ich rola w policentrycznym zarządzaniu miejscami dziedzictwa.

Aktywność ekspercka

Jest obecnie Przewodniczącą Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy, powołanego przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy w lutym 2020 (https://kultura.um.warszawa.pl/niematerialna-warszawa).

Była główną koordynatorką prac i współautorką, powołaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pierwszego wniosku z Polski na Listę Reprezentatywną UNESCO dziedzictwa niematerialnego ludzkości (Szopkarstwo krakowskie, wpisane w 2018 roku). W latach 2013 – 2018 była członkinią, a także wiceprzewodniczącą Krajowej Rady Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego oraz Przewodniczącą  Grupy Roboczej ds. Prawnych i Strategii Ochrony Dziedzictwa Niematerialnego tej Rady.

Członkini polskich oficjalnych delegacji na Zgromadzenia Ogólne (GA) Państw-Stron Konwencji UNESCO 2003 i posiedzenia Komitetu Międzyrządowego (COM): we Francji (GA 2016, GA 2018), Etiopii (COM 2016), Korei (COM 2017), Mauritiusie (COM 2018) i Sri Lance (on-line COM 2021). Reprezentowała Uniwersytet Warszawski oraz organizację pozarządową akredytowaną przy UNESCO, którą jest Stowarzyszenie Twórców Ludowych: w Kolumbii (COM 2019), na Jamajce (on-line COM 2020), w Maroku (COM 2022), a także na GA w 2020 i 2022 roku we Francji.

Stowarzyszenia naukowe i aktywność peer-review

Jest aktywnie zaangażowana w działalność 5 międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: Intangible Cultural Heritage NGO Forum (forum organizacji pozarządowych akredytowanych przy UNESCO), Association of Critical Heritage Studies (ACHS), European Society of International Law (ESIL), International Law Association (ILA), International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) oraz 3 krajowych naukowych organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, For All Moonkind – amerykańska organizacja pozarządowa).

Pełniła funkcję współkoordynatorki Sieci Badaczy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (w ramach Stowarzyszenia Krytycznych Studiów nad Dziedzictwem, ACHS) w latach 2018-2022, wydając comiesięczny Newsletter prezentujący najnowsze publikacje, konferencje i wydarzenia ważne dla badań nad dziedzictwem niematerialnym na świecie.

Recenzentka w wielu czasopismach i wydawnictwach międzynarodowych i krajowych, w tym: „International Journal of Heritage Studies”, „International Journal of Cultural Policy”, „International Journal of Intangible Heritage”, „Santander Art  and Culture Law Review”, „Prace etnograficzne”, „Lud”, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, “Turystyka kulturowa”, Oxford University Press, Routledge.

Prelegentka, organizatorka i uczestniczka międzynarodowych konferencji, warsztatów, szkoleń i seminariów dotyczących kultury i dziedzictwa kulturowego organizowanych na Węgrzech, w Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Belgii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Łotwie, Korei, Chinach, Mauritiusie, Maroku, Indiach, Bułgarii, Kolumbii i Stanach Zjednoczonych.

Zainteresowania badawcze

Kultura i dziedzictwo kulturowe w stosunkach międzynarodowych i prawie międzynarodowym, w tym zwłaszcza interdyscyplinarne badanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, analiza instytucjonalna oraz metodologia i koncepcje Elinor Ostrom (polycentric governance, commons, collective action dilemmas), partycypacja w globalnym zarządzaniu kulturą, socjologia i antropologia stosunków międzynarodowych.

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

3 ostatnie publikacje:

Schreiber Hanna (z Bartoszem Pielińskim) (2023), Inviting all humanity to an elite club? Understanding tensions in UNESCO’s global heritage regimes through the lens of a typology of goods, “International Journal of Cultural Policy” vol 29, no 1, DOI: 10.1080/10286632.2022.2141727, s. 113-129;

Schreiber Hanna (z Andrzejem Jakubowskim) (2022), Bridging intellectual property and cultural heritage law in the practice of international governmental organisations, w: I. Stamatoudi (red.), Research Handbook on Intellectual Property and Cultural Heritage, Edward Elgar Publishing, s. 339-356;

Schreiber Hanna (z Lucasem Lixinskim i Marlene M. Losier) (2021), Envisioning a legal framework for outer space cultural heritage, “Journal of Space Law” vol 45, no 1, s. 1-45.

 

X