Schreiber Hanna dr

Schreiber Hanna

plen

dr hab. Hanna Schreiber – nauczycielka akademicka i pracowniczka naukowa Uniwersytetu Warszawskiego od 2006 r., na którym ukończyła prawo (2006, z wyróżnieniem) oraz w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych: politologię (2005, z wyróżnieniem) i historię sztuki (2010). Obroniła doktorat z nauk humanistycznych w 2012 r., oraz uzyskała  habilitację z nauk społecznych w 2020 r. Członkini Rady Naukowej Dziedzin na Uniwersytecie Warszawskim.

Badaczka wizytująca w Ostrom Workshop (Indiana University, Bloomington) oraz University of Pennsylvania wiosną 2022 roku i jesienią 2023. Kierowniczka Katedry UNESCO ds. publicznych i globalnych procesów zarządzania niematerialnym dziedzictwem kulturowym na WNPiSM od 2024 r. Więcej: hannaschreiber.com oraz ichgovernance.com.

Granty naukowe

Kierowniczka grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki SONATA 15, nr 2019/35/D/HS5/04247, tytuł projektu: Między dziedzictwem świata a dziedzictwem ludzkości: badanie międzynarodowych reżimów dziedzictwa przez pryzmat ram analizy instytucjonalnej i rozwoju (IAD) Elinor Ostrom (2020-2023), https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=462528.

Jest również członkinią zespołu innego grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS 18, Legal forms of heritage management in Europe (2020-2023), którego kierownikiem jest dr Andrzej Jakubowski.

Od października 2022 r. jest także mentorką grantu Polonez BIS: programu stypendialnego dla doświadczonych naukowców, współfinansowanego przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. Grant otrzymany przez dr Iuliię Eremenko nosi tytuł: Lokalni eksperci w polskich i niemieckich miastach światowego dziedzictwa: ich rola w policentrycznym zarządzaniu miejscami dziedzictwa.

Aktywność ekspercka

Jest obecnie Przewodniczącą Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy, powołanego przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy w lutym 2020 (https://kultura.um.warszawa.pl/niematerialna-warszawa) oraz członkinią Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa, powołanego w grudniu 2023..

Była główną koordynatorką prac i współautorką, powołaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pierwszego wniosku z Polski na Listę Reprezentatywną UNESCO dziedzictwa niematerialnego ludzkości (Szopkarstwo krakowskie, wpisane w 2018 roku). W latach 2013 – 2018 była członkinią, a także wiceprzewodniczącą Krajowej Rady Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego oraz Przewodniczącą  Grupy Roboczej ds. Prawnych i Strategii Ochrony Dziedzictwa Niematerialnego tej Rady.

Członkini polskich oficjalnych delegacji na Zgromadzenia Ogólne (GA) Państw-Stron Konwencji UNESCO 2003 i posiedzenia Komitetu Międzyrządowego (COM): we Francji (GA 2016, GA 2018), Etiopii (COM 2016), Korei (COM 2017), Mauritiusie (COM 2018) i Sri Lance (on-line COM 2021). Reprezentowała Uniwersytet Warszawski oraz organizację pozarządową akredytowaną przy UNESCO, którą jest Stowarzyszenie Twórców Ludowych: w Kolumbii (COM 2019), na Jamajce (on-line COM 2020), w Maroku (COM 2022), w Botswanie (2023) a także na GA w 2020, 2022 i 2024 roku we Francji.

Stowarzyszenia naukowe i aktywność peer-review

Jest aktywnie zaangażowana w działalność 5 międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: Intangible Cultural Heritage NGO Forum (forum organizacji pozarządowych akredytowanych przy UNESCO), Association of Critical Heritage Studies (ACHS), European Society of International Law (ESIL), International Law Association (ILA), International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) oraz 3 krajowych naukowych organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, For All Moonkind – amerykańska organizacja pozarządowa).

Pełniła funkcję współkoordynatorki Sieci Badaczy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (w ramach Stowarzyszenia Krytycznych Studiów nad Dziedzictwem, ACHS) w latach 2018-2022, wydając comiesięczny Newsletter prezentujący najnowsze publikacje, konferencje i wydarzenia ważne dla badań nad dziedzictwem niematerialnym na świecie.

Recenzentka w wielu czasopismach i wydawnictwach międzynarodowych i krajowych, w tym: „International Journal of Heritage Studies”, „International Journal of Cultural Policy”, „International Journal of Intangible Heritage”, „Santander Art  and Culture Law Review”, „Prace etnograficzne”, „Lud”, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, “Turystyka kulturowa”, Oxford University Press, Routledge.

Prelegentka, organizatorka i uczestniczka międzynarodowych konferencji, warsztatów, szkoleń i seminariów dotyczących kultury i dziedzictwa kulturowego organizowanych na Węgrzech, w Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Belgii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Łotwie, Korei, Chinach, Mauritiusie, Maroku, Indiach, Bułgarii, Albanii, Słowenii, Kolumbii, Botswanie i Stanach Zjednoczonych.

Zainteresowania badawcze

Kultura i dziedzictwo kulturowe w stosunkach międzynarodowych i prawie międzynarodowym, w tym zwłaszcza interdyscyplinarne badanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, analiza instytucjonalna oraz metodologia i koncepcje Elinor Ostrom (polycentric governance, commons, collective action dilemmas), partycypacja w globalnym zarządzaniu kulturą, socjologia i antropologia stosunków międzynarodowych.

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

3 ostatnie publikacje:

Schreiber Hanna (z Sabriną Urbinati) (2024), International cultural heritage law and other international legal regimes, [w:] L. Lixinski, L. Morisset (eds), Routledge Handbook on Heritage and Law, Routledge;

Schreiber Hanna (2023), Governing intangible cultural heritage commons, [w:] Ch. Bortolotto, A. Skounti (eds), Intangible Cultural Heritage and Sustainable Development, Routledge.

Schreiber Hanna (z Bartoszem Pielińskim) (2023), Inviting all humanity to an elite club? Understanding tensions in UNESCO’s global heritage regimes through the lens of a typology of goods, “International Journal of Cultural Policy” vol 29, no 1, DOI: 10.1080/10286632.2022.2141727, s. 113-129;

 

Matura z wos-u coraz bliżej, dlatego z ogromną radością ogłaszamy kolejną edycję „WNPiSM uczy WOS-u nocą”. Jest to jedyny w swoim rodzaju maturalny kurs wos-u, który organizujemy już 16 raz!

Dwudniowy kurs obejmujący wszystkie najważniejsze tematy pozwoli Ci na szybką i efektywną powtórkę materiału przed egzaminem.

Unikatowa możliwość wieczorno-nocnej nauki na kampusie głównym, z pewnością dodatkowo zmotywuje Cię do nauki i stworzy niepowtarzalną atmosferę!

Kto będzie obecny?

  • Wykładowcy WNPiSM UW o europejskiej renomie powtórzą z Wami najważniejsze zagadnienia potrzebne na maturze z WOS-u
  • Spotkacie się z przedstawicielami Samorządu Studentów, którzy wprowadzą Was w studencki klimat

Miejsce kursu:

  • Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus centralny UW)

Termin:

  • 23.04.2024 20:00-02:00
  • 24.04.2024 20:00-02:00

UWAGA – OBOWIĄZUJE REJESTRACJA!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY WKRÓTCE

X