Solarz Anna dr

Solarz Anna

plen

dr Anna M. Solarz – doktor nauk o polityce (2004), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, do 2019 r. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW. W styczniu-marcu 2017 r. visiting scholar w Mershon Center for International Security Studies na Ohio State University w USA. Od 2010 r. współorganizatorka corocznych Wielodyscyplinarnych Konferencji ISM WNPiSM UW i Księży Werbistów „Sacrum i profanum we współczesnym świecie”. Wykładała m.in. na uniwersytetach w Izmirze, Konyi i Hajfie. Uczestniczka międzynarodowych spotkań i konferencji m.in. w Columbus, Klużu-Napoce, Budapeszcie, Pecsu i Jassach. Mama Marty, Mateusza i Agnieszki.

Zainteresowania badawcze

Religia w stosunkach międzynarodowych, stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie, polityka zagraniczna Izraela, Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych.

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje:

J. Kulska, A.M. Solarz, Post-Secular Identity? Developing a New Approach to Religion in International Relations and IR StudiesReligions 2021, 12(11), 982

A.M. Solarz, The Impact of Immigration Crisis on Europe’s Cultural Condition: Why are the Poles ‘Apprehensive’ about Muslims?, “The Politics and Religion Journal” 2020, vol 14, no. 2.

A.M.  Solarz, Religion and International Relations in the Middle East as a Challenge for International Relations (IR) Studies, “Religions” 2020, nr 11 (3).

X