Solarz Anna dr

Solarz Anna

dr Anna M. Solarz – doktor nauk o polityce (2004), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, do 2019 r. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW. W styczniu-marcu 2017 r. visiting scholar w Mershon Center for International Security Studies na Ohio State University w USA. Od 2010 r. współorganizatorka corocznych Wielodyscyplinarnych Konferencji ISM WNPiSM UW i Księży Werbistów „Sacrum i profanum we współczesnym świecie”. Wykładała m.in. na uniwersytetach w Izmirze, Konyi i Hajfie. Uczestniczka międzynarodowych spotkań i konferencji m.in. w Columbus, Klużu-Napoce, Budapeszcie, Pecsu i Jassach. Mama Marty, Mateusza i Agnieszki.

Zainteresowania badawcze

Religia w stosunkach międzynarodowych, stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie, polityka zagraniczna Izraela, Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych.

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje:

A. M. Solarz, The Impact of Immigration Crisis on Europe’s Cultural Condition: Why are the Poles ‘Apprehensive’ about Muslims?, “The Politics and Religion Journal” 2020, vol 14, no. 2.

A.M.  Solarz, Religion and International Relations in the Middle East as a Challenge for International Relations (IR) Studies, “Religions” 2020, nr 11 (3).

M.W. Solarz, M. Wojtaszczyk, M. Zych, A. M. Solarz, What does the European Union Think about the USA, Russia, the PRC, Germany and Itself?, “European Review” 2020, vol. 28, issue 2, s. 294-304.

X