Solarz Anna dr

Solarz Anna

dr Anna M. Solarz – doktor nauk o polityce (2004), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, do 2019 r. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW. W styczniu-marcu 2017 r. visiting scholar w Mershon Center for International Security Studies na Ohio State University w USA. Od 2010 r. współorganizatorka corocznych Wielodyscyplinarnych Konferencji ISM WNPiSM UW i Księży Werbistów „Sacrum i profanum we współczesnym świecie”. Wykładała m.in. na uniwersytetach w Izmirze, Konyi i Hajfie. Uczestniczka międzynarodowych spotkań i konferencji m.in. w Columbus, Klużu-Napoce, Budapeszcie, Pecsu i Jassach. Mama Marty, Mateusza i Agnieszki.

Zainteresowania badawcze

Religia w stosunkach międzynarodowych, stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie, polityka zagraniczna Izraela, Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych.

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje:

A. Solarz, Geographies of religions: Religious factor in the contemporary world politics, [w:] New Geographies of the Globalized World, (red.) M. W. Solarz, Abingdon–New York, 2018.

A. Solarz, M. Woźniak-Bobińska, Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Warszawa, 2018.

A. Solarz, Jakie znaczenie ma religia? Religia w badaniu stosunków międzynarodowych, “Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, 2017 nr 4, s. 9-35.

X