Szymański Adam dr hab.

Szymański Adam

plen

dr hab. Adam Szymański, prof. ucz. – doktor nauk o polityce (2006), doktor habilitowany – nauki o polityce (2015). Kierownik projektu „Demokratyzacja i autokratyzacja w wielopoziomowych demokracjach. Studium przypadku Polski” finansowanego przez NCN, OPUS 20 (w latach 2021-2025); kierownik projektu pt. „Między uczciwymi a sfałszowanymi. Wybory jako kluczowe uwarunkowanie “granicznego reżimu politycznego” – Turcja w perspektywie porównawczej” finansowanego przez NCN, OPUS 11 (w latach 2017-2020). TÜBITAK Research Fellow na Uniwersytecie Koç w Stambule (2012-2013). Kierownik ogólnopolskiej Grupy Badawczej ds. Współczesnej Turcji (od 2014 r.). Członek Zarządu Głównego PTNP (od 2019 r.) i zarządu PTNP Oddziału w Warszawie (od 2023 r.). Przewodniczący Komitetu Badawczego IPSA nr 13 „Demokratyzacja w perspektywie porównawczej” (od 2021 r.); członek grup badawczych „Religia i polityka”, „Polityka Europy Południowej” i „Unia Europejska” w ECPR (od 2011 r.). Wiceprzewodniczący Rady Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Warszawski (od 2021 r.)

Zainteresowania badawcze

System polityczny i polityka zagraniczna Turcji; Demokratyzacja i de-demokratyzacja w perspektywie porównawczej, z uwzględnieniem poziomów subnarodowych; Integracja europejska – rozszerzanie Unii Europejskiej; relacje Turcja – UE, europeizacja i de-europeizacja, zróżnicowana integracja; islam i demokracja.

Jednostka

Katedra Systemów Politycznych

Ostatnie publikacje:

A. Szymański, A. F. Cihangiroğlu, Deliberate polarization as a distractive political strategy in economic downturns: the case of Turkey, “British Journal of Middle Eastern Studies,” 2023, DOI: 10.1080/13530194.2023.2251140

Ł. Zamęcki, A. Szymański, Unintentional Democratic Backsliders. 'Evil Always Wins Through the Strength of its Splendid Dupes’ „Polish Political Science Review” (Polski Przegląd Politologiczny), t.11, nr 1, 2023, s.24-45, https://doi.org/10.2478/ppsr-2023-0003

Ł. Zamęcki, R. Mieńkowska-Norkiene, A. Szymański (red.), “Democratic Backsliding in Poland. Why Has Poland Gone to the Dark Side?”, Rowman & Littlefield (Lexington Books), Lanham, Boulder, New York, London, 2023  – w tym: Adam Szymański, The Role of the Institutional Factor in the Development of De-democratisation in Poland, s. 141-165.

 

X