Wojnicki Jacek prof. dr hab.

Wojnicki Jacek

plen

prof. dr hab. Jacek Wojnicki – doktor nauk o polityce (2000), habilitacja z dyscypliny nauki o polityce (2008), profesor nauk społecznych (2017), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 2012 roku do 2019 roku profesor nadzwyczajny w Instytucie Europeistyki UW, Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych, w latach 2015-2019 zastępca Dyrektora Instytutu Europeistyki (dydaktyka i jakość kształcenia). W latach 2015-2019 członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej. Od lipca 2019 roku kierownik Katedry Systemów Politycznych. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (Kancelaria Sejmu, stołeczny Ratusz). Od 2014 roku członek redakcji „Studiów Wyborczych” oraz członek Rady Naukowej „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis”. Od 2011 roku członek Rady Naukowej Centrum Naukowo-Badawczego Uniwersytetu Łódzkiego „Bałkany na przełomie XX/XXI wieku”.  Współpracownik CKE. W latach 2012-2019 wygłaszał wykłady m.in. w Győr, Brnie, Banskiej Bistricy, Ljubjanie, Zagrzebiu, Budapeszcie, Pecs.

Zainteresowania badawcze

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Bałkanów, partie i systemy partyjne, zagadnienia administracji publicznej i władz samorządowych w Polsce i innych państw europejskich.

Jednostka

Katedra Systemów Politycznych

3 ostatnie publikacje:

J. Wojnicki, How and Why Have Domestic Parties Learned from Abroad? The Europeanisation of Communist Successor Parties in Selected Post-Yugoslav Countries, “Problems of Post-Communism”, 2021, vol. 68, nr 1, ss. 27–41 (współautor razem z dr Dominiką Mikucką-Wójtowicz).
J. Wojnicki, The Evolution of Systemic Position of the Prime Minister of Hungary – Legal Regul Regulations and Constitutional Practice, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 5, 2020, s. 481-499.
J. Wojnicki, Central European Party Systems After 1990 -Stabilization or Chaos?, „On-Line Journal Modelling the New Europe”, Issue No.33, September 2020, s. 70-90.

 

X