Zaleski Bogusław dr

Zaleski Bogusław

 dr Zaleski Bogusław – doktor nauk politycznych (1977); starszy wykładowca; pracownik Wydziału od 1972 r; 1981-1984 Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych; 1991-1994 Wicedyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych; 1978 Visiting Research Fellow w Jawaharlal Nehru University, New Delhi, Indie; 1980-1981 Visiting Professor w Nebraska University, Lincoln, USA; 1986 Visiting Research Fellow, Nuffield College, Oxford University; 1994-2008 pracuje w centralnej administracji państwowej m.in Dyrektor Departamentu Stosunków Międzynarodowych w Urzędzie Rady Ministrów; Dyrektor Generalny – Szef Gabinetu Premiera; Dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych w Urzędzie Regulacji Energetyki; Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wygłaszał referaty m.in. w USA, Kanadzie, Indiach, Chinach, Pakistanie, Francji, Wlk.Brytanii, Belgii, Austrii, Grecji, Finlandii, Hiszpanii, Węgrzech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Azerbejdżanie, Niemczech, Czechach, Rosji, Nepalu.

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

Ostatnia publikacja:

B. Zaleski, A. Dobroczyńska, Polityka Unii Europejskiej wobec energetyki, [w:] Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu, (red.) A. Dobroczyńska, Warszawa, 2004, s. 38-49.

X