Zaleśny Jacek dr hab.

Zaleśny Jacek

 dr hab. Jacek Zaleśny – doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego (2016), adiunkt. Kierownik międzynarodowego projektu badawczego pt.: Sądownictwo konstytucyjne w państwach poradzieckich: między wzorcem państwa prawnego a jego lokalną aplikacją (Narodowe Centrum Nauki, nr 2016/23/B/HS5/03648) oraz wykonawca projektu badawczego pt.: Rozliczalność jako kategoria prawa konstytucyjnego (Narodowe Centrum Nauki, nr 2018/29/B/HS5/01771). Wykonawca w programie badawczym Jean Monnet Chair Nr. 575172 (Erasmus+) «Teaching the European Transnational Constitutionalism Inside and Outside the EU”. Sekretarz naukowy «Studiów Politologicznych», członek Rady Redakcyjnej «Правова держава», «International Science Reviews. Social Sciences series», członek Komitetu Redakcyjnego «Przeglądu Prawa Konstytucyjnego», «Ius Novum». Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Autor licznych ekspertyz prawnych. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego. Odznaczony medalem 20-летия Юридического факультета Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, Nur-Sułtan, Kazachstan.

Zainteresowania badawcze

Instytucje ochrony prawnej; system polityczny RP; instytucje ochrony prawnej UE, prawidłowa legislacja; systemy polityczne państw poradzieckich, transformacja polityczna w państwach poradzieckich

Jednostka

Katedra Systemów Politycznych

3 ostatnie publikacje:

A. Młynarska-Sobaczewska, J. Zaleśny, Accountability as a Category of Constitutional Law – Terminological Considerations, «Comparative Law Review» 2020, vol. 26 (Scopus).

V. Goncharov, J. Zaleśny, S. Balashenko, G. Vasilevich, A. Pukhov, The Place of a Person in the Ontological Principles of Global Constitutionalism: Social and Philosophical Analysis, «Wisdom» 2020, vol. 2 (15) (Scopus).

Я. Залесны ((ред.) Конституционная юстиция в странах Восточной Европы: проблемы теории и практики, Издательство Норма, Москва 2019.

X