Zheltovskyy Vadym dr

Zheltovskyy Vadym

plen

dr hab. Vadym Zheltovskyy – doktor habilitowany nauk o polityce (2021), adiunkt. Od 2022 r. Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Kierownik grantu NCN Miniatura 6 (Wpływ przywództwa politycznego na rewizję polityki wschodniej Unii Europejskiej w kontekście wojny w Ukrainie). Pełnomocnik Prodziekana ds. studenckich, opiekun praktyk dla kierunku studiów Europeistyka I stopnia – profil praktyczny. Wygłaszał referaty m.in. w Granadzie, Kordobie, Florencji, Thessalonikach, Greifswaldzie, Klajpedzie, Jassach. Zainteresowania badawcze: integracja europejska, instytucjonalny wymiar funkcjonowania UE, przywództwo polityczne,  relacje UE-Rosja, instytucje UE wobec polityki Partnerstwa Wschodniego, rola komunikacji politycznej w kształtowaniu polityki UE.

Jednostka

Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

V. Zheltovskyy (2021), Impact of Eastern Partnership Initiatives on Europeanization Processes in Ukraine, Online Journal Modelling the New Europe, No. 36, ss. 83-105. DOI: 10.24193/OJMNE.2021.36.05

V. Zheltovskyy (2022), The European Parliament as Transformational Actor toward the Reconsideration of the EU Eastern Policy, Politics in Central Europe, Vol.18. No. 4, ss. 661- 679. DOI: 10.2478/pce-2022-0027

V. Zheltovskyy (2022), Wpływ przywództwa politycznego na rewizję polityki wschodniej Unii Europejskiej w kontekście wojny w Ukrainie, Rocznik Integracji Europejskiej, Nr 16, ss. 209-222. DOI:10.14746/rie.2022.16.12

X