Żukowski Tomasz dr

Żukowski Tomasz

dr Tomasz Żukowski – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (1988). Kierownik i uczestnik projektów badawczych dotyczących wyborów, systemu wartości Polaków (w tym ich związku z dziedzictwem Jana Pawła II), stanów szczególnej traumy w życiu publicznym. Współautor badań dot. organizacji społecznych, aktywności publicznej i kapitału społecznego. Współredaktor raportu eksperckiego dot. polskiej polityki zagranicznej. Autor i współautor bardzo licznych komunikatów z badań demoskopijnych. W latach 1998-2001, 2006-2007 i w roku 2016 członek rady naukowej CBOS. Ekspert w kampaniach wyborczych. Współpracował z Obywatelskim Klubem Parlamentarnym, Akcją Wyborczą Solidarność, Komisją Krajową „Solidarności” oraz Prawem i Sprawiedliwością a także demokratycznymi partiami Ukrainy. Od roku 2008 do kwietnia 2010 r. doradca Prezydenta RP, w latach 2015-19 doradca Marszałka RP.

Jednostka

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

Zainteresowania badawcze

Współczesna polska scena polityczna i jej socjokulturowe uwarunkowania, historia społeczno-polityczna III RP, współczesne społeczeństwo polskie, współczesny system polityczny Polski.

3 ostatnie publikacje:

T. Żukowski, Wybory prezydenckie 1990, [w:] Atlas wyborczy Polski, (red.) M. Kowalski, P. Sleszyński, Warszawa, 2018.

T. Żukowski, Obywatele, partie i organizacje sfery publicznej w wyborach samorządowych 2010 r., “Społeczeństwo Obywatelskie. Badania. Praktyka. Polityka, Zeszyty Naukowe Zakładu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego IPS UW”, 2015 rocznik 1, s. 32-57.

T. Żukowski, Długa wędrówka przez mgłę. Poglądy Polaków o katastrofie smoleńskiej, [w:] Katastrofa. Bilans dwóch lat, (red.) Jan F. Staniłko, Warszawa, 2012, s. 69-86.

X