Współpraca międzynarodowa

Umiędzynarodowienie jest jednym z kluczowych priorytetów Wydziału

Poza współpracą w ramach UE wydział współpracuję z około 40 uczelniami ze świata (LISTA).

Wydział posiada jedną z najszerzej rozwiniętych na Uniwersytecie Warszawskim współpracy w ramach programu ERASMUS +. Jest to ponad 210 zawartych umów o wymianie studentów i pracowników z najlepszymi uczelniami z całej Europy w tym m.in
– University of Oxford
– University of Pantheon Sorbonne
– University of Frie Berlin
– University of SciencePo Paris
– University of Heidelberg
– University of Helsinki

Wyjazdy
Rocznie na wymianę Erasmus + (studia i praktyki w państwach UE) wyjeżdża około 150 studentów oraz pracownicy: kadra naukowa (wykłady za granicą) oraz administracja wydziału (szkolenia – podnoszenie kompetencji zawodowych). Łącznie jest to ok. 40-50 wyjazdów pracowników z Wydziału w każdym roku akademickim (zarówno kraje EU jak i Non – EU).

Przyjazdy

Rocznie na Wydziale studiuje około 200 studentów krótkoterminowych w ramach programu Erasmus + (semestr lub cały rok). Wydział odwiedza każdego roku około 25 pracowników naukowo – dydaktycznych, którzy prowadzą zajęcia dla studentów studiów polskojęzycznych oraz anglojęzycznych na Wydziale, jak i seminaria z pracownikami Wydziału.

Kontynuacją współpracy rozpoczętej w ramach programu ERASMUS+ są wspólne inicjatywy pracowników z Wydziału oraz partnerów zagranicznych w postaci wspólnych publikacji, seminariów i warsztatów międzynarodowych organizacji dłuższych pobytów badawczych ‘Visiting Professors’ a także wspólnie składanych grantów.

X