1 czerwca, 2020

Zmarł profesor Bogusław Mrozek

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wybitnego badacza stosunków międzynarodowych Prof. dr. hab. Bogusława Mrozka. Zasłużony dla naszej akademickiej społeczności Profesor, był dyrektora Instytutu Nauka
X