Komunikaty dot. wyborów Senatora UW oraz Dziekana WNPiSM UW
Maj 29, 2020
Webinarium z okazji 25-lecia Rocznika Strategicznego: ŚWIAT MIĘDZY PANDEMIAMI: COVIDU-19 I AUTOKRACJI
Czerwiec 2, 2020

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wybitnego badacza stosunków międzynarodowych Prof. dr. hab. Bogusława Mrozka. Zasłużony dla naszej akademickiej społeczności Profesor, był dyrektora Instytutu Nauka Politycznych (1971-1975) oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych 1976-1977. Rodzinie i bliskim składamy głębokie wyrazu współczucia.

Prof. dr hab. Stanisław Sulowski, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Prodziekani, pracownicy badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, administracji i obsługi, doktoranci i studenci

X