Sapieżko-Samordak Joanna

dr Joanna Sapieżko-Samordak – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2015) radca prawny. Pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.  Ukończyła stosunki międzynarodowe na WDiNP UW (z wyróżnieniem, 2005) oraz prawo na Wydziale Prawa i Administracji UW (z wyróżnieniem, 2007). Wielokrotna stypendystka programów współpracy z uczelniami zagranicznymi, w ramach których studiowała i prowadziła prace badawcze na: Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn i Wolnym Uniwersytecie w Berlinie w Niemczech oraz Uniwersytecie Wiedeńskim w Austrii. Ponadto ukończyła: Centrum Prawa Brytyjskiego (WPiA UW i Uniwersytet Cambridge), Szkołę Prawa Niemieckiego i Europejskiego (WPiA UW i Wydział Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu w Bonn) oraz Centrum Prawa Amerykańskiego (WPiA UW i Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda).

 Zainteresowania badawcze:

Międzynarodowa ochrona własności intelektualnej, europejskie i międzynarodowe prawo gospodarcze, integracja europejska

Jednostka

Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych

3 ostatnie publikacje:

 J.Sapieżko, Wzmocniona współpraca jako mechanizm pogłębiania integracji w Unii Europejskiej, [w:] E. Mreńcy, Integracja, polityka zagraniczna, praworządność, wyzwania dla Polski współczesnej, Warsaw 2019

J. Sapieżko, Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej. Koncepcja, doktryna, praktyka, Warszawa 2016

J. Sapieżko, Prawa własności intelektualnej jako essential facilities w orzecznictwie instytucji Unii Europejskiej, [w:] Stosunki Międzynarodowe – International Relations, nr 3-4, Warszawa 2010

 

X