Curanović Alicja dr hab.

Curanović Alicja

dr hab. Alicja Curanović – doktor habilitowany nauk o polityce (2019), pracowniczka naukowo-dydaktyczna Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Kierowniczka projektu badawczego The Concept of Mission in the Foreign Policy the Russian Federation and of the USA przyznanego przez Konsorcjum Aurora, program Erasmus Mundus (2014) oraz projektu Misja w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej finansowanego w ramach grantu NCN (od 2015). Stypendystka Fundacji Nauki Polskiej (START edycja 2011 i 2012), Fundacji Kościuszkowskiej (badania na Uniwersytecie Stanforda, 2013), Polsko-Amerykańskiej Komisja Fulbrighta (Senior Award zrealizowany na Uniwersytecie Harvarda, 2018). Laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych Wybitnych Naukowców (2014-2017). W latach 2009-2019 wygłaszała referaty i wykłady m.in. w Moskwie, Permie, Nowym Jorku, Filadelfii, Waszyngtonie, Uppsali, Helsinkach, Tartu, Berlinie, Zurichu, Pradze, Tbilisi, Bolonii.

Zainteresowania badawcze:

Znaczenie tożsamości, statusu i percepcji dla aktywności międzynarodowej państw, bezpieczeństwo ontologiczne, mesjanizm i czynnik religijny w polityce zagranicznej, polityka zagraniczna Rosji, stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim i w Europie Środkowej.

Jednostka:

Katedra Studiów Wschodnich

3 ostatnie publikacje:

A. Curanović, Przeznaczeni do wielkości! Misja w polityce zagranicznej. Przypadek Rosji, Warszawa, 2020.

A. Curanović, Russia’s contemporary exceptionalism and geopolitical conservatism, [w:] Contemporary Russian Conservatism: Problems, Paradoxes and Perspectives, (red.) D. Uzlaner, M. Suslov, Leiden-Boston, 2019, s. 207-233.

A. Curanović, Russia’s Mission in the World: the Perspective of the Russian Orthodox Church, “Problems of Post-Communism”, 2019 vol. 66, s. 253-267.

A. Curanović, Conventional Wisdom and Contemporary Russian Messianism. A Critical Verification, “MGIMO Review of International Relations”, vol. 64, 2019 nr 1, s. 28-44.

 

X