Kompetencje dr hab. Jacek Męcina, prof. ucz.

pl

Kompetencje – dr hab. Jacek Męcina, prof. ucz.
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z otoczeniem biznesowym

Zakres kompetencji

  1. Inicjuje i podejmuje współpracę wydziału z otoczeniem biznesowym i instytucjonalnym w zakresie prac naukowo-badawczych, wdrożeń dla biznesu i instytucji, tworzenia studiów podyplomowych oraz szkoleń i konferencji.
  2. Współpracuje z Prodziekanem ds. rozwoju w zakresie powoływania  i prowadzenia Rady Interesariuszy.
  3. Współpracuje w zakresie opiniowania przez otoczenie biznesowe i instytucjonalne kierunków i programów studiów.
  4. Inicjuje organizację praktyk i angażowanie ekspertów z biznesu i instytucji w proces kształcenia.
X