Kompetencje dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska

pl

Kompetencje – dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska – Prodziekan ds. nauki

Zakres kompetencji

 1. Wspiera Dziekana w zakresie realizacji kompetencji w obszarze nauki i badań w ramach przyznanych uprawnień.
 2. Współpracuje z władzami oraz jednostkami centralnymi UW w obszarze nauki i badań w zakresie przyznanych kompetencji.
 3. Współpracuje z Kierownikami Katedr oraz ich członkami w obszarze nauki i krajowych programów badawczych.
 4. Koordynuje współpracę z kierownikami krajowych projektów badawczych realizowanych na Wydziale.
 5. Koordynuje wspólnie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. współpracy z zagranicą i międzynarodowych programów badawczych działań informacyjnych prowadzanych na Wydziale w obszarze badań krajowych i międzynarodowych.
 6. Koordynacja proces szkoleń prowadzonych na Wydziale w zakresie nauki i krajowych programów badawczych.
 7. Nadzoruje merytorycznie funkcjonowanie wydziałowej Sekcji Obsługi Badań.
 8. Nadzoruje wspólnie z Prodziekanem ds. rozwoju i Pełnomocnikiem Dziekana ds. współpracy z zagranicą i międzynarodowych programów badawczych nad procesem tworzenia i aktualizacji wydziałowej bazy danych w zakresie krajowych i międzynarodowych programów badawczych.
 9. Opracowuje wspólnie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. współpracy z zagranicą i międzynarodowych programów badawczych „Wykaz obowiązków kierowników projektów badawczych realizowanych we współpracy z Wydziałem”.
 10. Koordynuje działania dotycząca funkcjonowania czasopism naukowych wydawanych na Wydziale (współpraca z redaktorami naczelnymi czasopism).
 11. Koordynuje we współpracy z Pełnomocnikiem Dziekana ds. współpracy z zagranicą i międzynarodowych programów badawczych działań związanych z konferencjami krajowymi i międzynarodowymi.
X