mężczyzna trzymajacy zeszyty

Punkt informacyjny

Punkt informacyjny do odwołania nieczynny – prosimy o kontakt z odpowiednim sekretariatem studiów (kontakty poniżej).

Zadania punktu informacyjnego

   składanie podań do Kierowników studiów i do Prodziekana ds. studenckich ( poza godzinami pracy sekretariatów sekcji studenckiej)

   wydawanie formularzy (wnioski o umorzenia, inne)

   udzielanie informacji kandydatom na studia

   udzielanie informacji o organizacji Wydziału

   przedłużanie ELS

Sekcja studencka

Na skróty…

Kierownik Sekcji Studenckiej

mgr Magdalena Konkowska

E-mail

m.konkowska@uw.edu.pl

Telefon

22 55 22 905

Zastępca Kierownika Sekcji Studenckiej

mgr Dorota Klugowska

E-mail

d.klugowska@uw.edu.pl

Telefon

22 55 22 979

Sekretariaty Studiów

Sekcja studencka od poniedziałku 28.03.2022r. obsługuje stacjonarnie Studentów (Gmach Audytoryjny, wejście B, parter, pokój nr 12) w następujących dniach i godzinach:

poniedziałki 13:00-14:30
wtorki 14:00 – 18:00
środy 09:00 – 12:00
czwartki 12:00 – 16:00
piątki – praca wewnętrzna – bez obsługi bezpośredniej Studentów
soboty – obsługa administracyjna Studentów kierunków niestacjonarnych (zaocznych) będzie odbywać się w wybrane soboty – informacje o terminach do uzyskania w sekcji studenckiej danego kierunku studiów

UWAGA: powyższy harmonogram nie dotyczy następujących kierunków:

 • studia euroazjatyckie, studia II stopnia, stacjonarne, 
 • politologia studia I i II stopnia, niestacjonarne (zaoczne),
 • kierunki prowadzone w j. angielskim.

Dla tych kierunków obsługa stacjonarna Studentów (Gmach Audytoryjny, wejście B, I piętro, pokój nr 127) w następujących dniach i godzinach:

poniedziałki 14:00 – 18:00
wtorki 13:00 – 14:30
środy 09:00 – 12:00
czwartki 12:00 – 16:00
piątki – praca wewnętrzna bez obsługi bezpośredniej Studentów
soboty – obsługa administracyjna Studentów kierunków niestacjonarnych (zaocznych) będzie odbywać się w wybrane soboty – informacje o terminach do uzyskania w sekcji studenckiej danego kierunku studiów

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian dot. trybu obsługi/ terminów/ godzin będą Państwo na bieżąco informowani.

Szanowni Studenci,
rekomendujemy składanie podań przez USOSweb. 

Jedyne typy podań, które nie mogą być złożone przez USOSweb, ponieważ muszą być własnoręcznie/elektronicznie podpisane to: rezygnacja ze studiów, wniosek o umorzenie opłaty za usługi edukacyjnie, odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów, odwołanie od decyzji dot. umorzenia opłaty za usługi edukacyjne. Tego typu wnioski mogą być przysyłane na wydział drogą pocztową tradycyjną lub złożone za pośrednictwem skrzynki ePUAP z podpisem elektronicznym.

Informujemy, że numerki/bilety w systemie kolejkowym sekcji studenckiej (Gmach Audytoryjny, wejście B, parter, pokój nr 12) można pobierać najwcześniej na 15 minut przed otwarciem (wyznaczoną godziną obsługi bezpośredniej). System kolejkowy zamyka się 15 minut przed końcem wyznaczonych godzin obsługi.

Informacje o zmianach dyżurów kierowników studiów znajdują się w ogłoszeniach dla studentów oraz w informacjach o dyżurach.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • I stopień, stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 6 – mgr Sylwia Ziółkowska
  email: s.ziolkowska@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 20 225

  Dyżur kierownika studiów: dr hab. Jacek Ziółkowski, środa, godz. 11:30-13:00
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)

  Możliwość spotkania online ww. terminie: https://meet.google.com/zmb-ecez-uzx
 • I stopień studia niestacjonarne (zaoczne)

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 6 – mgr Sylwia Ziółkowska
  email: s.ziolkowska@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 20 225

  Dyżur kierownika studiów: dr hab. Jacek Ziółkowski, środa, godz. 11:30-13:00
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)

  Możliwość spotkania online ww. terminie: https://meet.google.com/zmb-ecez-uzx
 • II stopień, studia stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 4 – Agnieszka Fluks
  email: a.fluks@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 20 223

  Dyżur kierownika studiów: dr hab. Jacek Ziółkowski, środa, godz. 11:30-13:00
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)

  Możliwość spotkania online ww. terminie: https://meet.google.com/zmb-ecez-uzx
 • II stopień, studia niestacjonarne (zaoczne)

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 7 – mgr Jolanta Jackiewicz
  email: jmjackie@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 20 137

  Dyżur kierownika studiów: dr hab. Jacek Ziółkowski, środa, godz. 11:30-13:00
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)

  Możliwość spotkania online ww. terminie: https://meet.google.com/zmb-ecez-uzx

Europeistyka

 • I stopień, stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 2 – mgr inż. Renata Urbaniak
  email: r.urbaniak4@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 22 943

  Dyżur kierownika studiów: dr hab. Justyna Miecznikowska, poniedziałek, godz. 13:15-14:45
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)

 • II stopień, studia stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 2 – mgr inż. Renata Urbaniak
  email:r.urbaniak4@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 22 943

  Dyżur kierownika studiów: dr Jadwiga Nadolska, wtorek, godz. 9:45-11:15
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)

Organizowanie rynku pracy

 • I stopień, stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 5 – mgr Anna Getka
  email: anna.getka@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 22 921

  Dyżur kierownika studiów: dr hab. Łukasz Łotocki, wtorek, godz. 08:15-9:45

  Możliwość spotkania online ww. terminie: https://meet.google.com/hbj-ihmc-enw
  Informację o zamiarze spotkania online należy przekazać wcześniej mailem

Politologia

 • I stopień, stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 7 – mgr Jolanta Jackiewicz
  email: jmjackie@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 20 137

  Dyżur kierownika studiów: dr Marcin Tobiasz, poniedziałek, godz. 15:00-16:30
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)
  Możliwość spotkania online ww. terminie: http://meet.google.com/ggu-fbcj-ipe

 • I stopień studia niestacjonarne (zaoczne)

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 127 (wejście B)

  Aneta Rachwał
  email: aneta.rachwal@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 22 969

  Dyżur kierownika studiów: dr Marcin Tobiasz, poniedziałek, godz. 15:00-16:30
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)
  Możliwość spotkania online ww. terminie: http://meet.google.com/ggu-fbcj-ipe

 • II stopień, studia stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 4 – Agnieszka Fluks
  email: a.fluks@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 20 223

  Dyżur kierownika studiów: dr Marcin Tobiasz, poniedziałek, godz. 15:00-16:30
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)
  Możliwość spotkania online ww. terminie: http://meet.google.com/ggu-fbcj-ipe

 • II stopień, studia niestacjonarne (zaoczne)

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 127 (wejście B)

  Aneta Rachwał
  email: aneta.rachwal@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 22 969

  Dyżur kierownika studiów: dr Marcin Tobiasz, poniedziałek, godz. 15:00-16:30
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)
  Możliwość spotkania online ww. terminie: http://meet.google.com/ggu-fbcj-ipe

Polityka społeczna

 • I stopień, stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 5 – mgr Anna Getka
  email: anna.getka@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 22 921

  Dyżur kierownika studiów: dr hab. Łukasz Łotocki, wtorek, godz. 08:15-9:45
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)

  Możliwość spotkania online ww. terminie: https://meet.google.com/hbj-ihmc-enw
  Informację o zamiarze spotkania online należy przekazać wcześniej mailem
 • II stopień, studia stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 5 – mgr Anna Getka
  email: anna.getka@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 22 921

  Dyżur kierownika studiów: dr hab. Łukasz Łotocki, wtorek, godz. 08:15-9:45
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)

  Możliwość spotkania online ww. terminie: https://meet.google.com/hbj-ihmc-enw
  Informację o zamiarze spotkania online należy przekazać wcześniej mailem

Stosunki międzynarodowe

 • I stopień 1 i 3 rok, stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pokój 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 1 – mgr Ewelina Budziszewska
  email: e.budziszewska@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 22 980

  Dyżur kierownika studiów:

  Dyżury Kierownika studiów dr Anny Wróbel w maju i czerwcu 2022 r.

  Dyżur zdalny: wtorek 10.05;  31.05;  7.06;  14.06

  godz. 17.00-18.00

  https://us02web.zoom.us/j/83647369394?pwd=cWhjbGZrRTFEcWJHRmFpSWZnRTJpQT09

  Dyżur stacjonarny: środa 11.05;  1.06;  8.06;  15.06

  godz. 8.00-9.30  s. 125 CP

 • II stopień, studia stacjonarne + 2 rok I stopnia studia stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 3 – Anna Bałdyga
  email: am.baldyga@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 22 922

  Dyżur kierownika studiów:

  Dyżury Kierownika studiów dr Anny Wróbel w maju i czerwcu 2022 r.

  Dyżur zdalny: wtorek 10.05;  31.05;  7.06;  14.06

  godz. 17.00-18.00

  https://us02web.zoom.us/j/83647369394?pwd=cWhjbGZrRTFEcWJHRmFpSWZnRTJpQT09

  Dyżur stacjonarny: środa 11.05;  1.06;  8.06;  15.06

  godz. 8.00-9.30  s. 125 CP

Studia euroazjatyckie

 • II stopień, studia stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, (wejście B)

  mgr Karolina Michalak

  mail: k.michalak2@uw.edu.pl

  tel: +48 22 55 31 637

  Dyżur kierownika studiów: dr hab. Marko Babić, piątek, godz. 13:15-14:45
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)
  Stały link do spotkań: https://us02web.zoom.us/j/8975851929
  Meeting ID: 897 585 1929

English Studies In International Relations

English Studies in Politcal Science

European Politics and Economics

X