Łotocki Łukasz dr

Łotocki Łukasz

dr hab. Łukasz Łotocki – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (2020), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2008), adiunkt, badacz polityki migracyjnej, polityki rynku pracy oraz komunikowania społeczno-politycznego. Kierownik Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń, kierownik studiów na kierunkach polityka społeczna i organizowanie rynku pracy. Ma doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz gościnnie – na Politechnice Warszawskiej. Współpracownik i ekspert w licznych projektach dotyczących polityki społecznej, polityki rynku pracy, polityki w zakresie migracji międzynarodowych i integracji społecznej, społecznego wymiaru rewitalizacji, komunikacji społecznej i in. realizowanych przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz firmy badawczo-szkoleniowe.

Zainteresowania badawcze

Procesy migracji międzynarodowych, polityka migracyjna, kryzys imigracyjny, polityka rynku pracy, komunikowanie społeczno-polityczne, dyskurs publiczny i debata publiczna, język polityki i mediów, perswazja w polityce.

Jednostka

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

3 ostatnie publikacje:

Ł. Łotocki, Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015-2018, Warszawa, 2019.

Ł. Łotocki, Strategie dyskredytacji oponentów w polskiej debacie politycznej o kryzysie imigracyjnym, [w:] Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej, (red.) A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań, 2019, s. 143-158.

Ł. Łotocki, The Post-Soviet Armenian Immigration to Poland, [w:] Armenians in Post-Socialist Europe, (red.) K. Siekierski, S. Troebst, Köln, 2016.

 

X