Łotocki Łukasz dr

Łotocki Łukasz

plen

dr hab. Łukasz Łotocki – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (2020), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2008). Kierownik Katedry Polityki Społecznej, kierownik studiów na kierunkach polityka społeczna i organizowanie rynku pracy. Współpracownik i ekspert w licznych projektach dotyczących polityki społecznej, polityki rynku pracy, polityki w zakresie migracji międzynarodowych i integracji społecznej, społecznego wymiaru rewitalizacji, komunikacji społecznej i in. realizowanych przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz firmy badawczo-szkoleniowe.

Zainteresowania badawcze

Procesy migracji międzynarodowych, polityka migracyjna, kryzys imigracyjny, polityka rynku pracy, komunikowanie społeczno-polityczne, dyskurs publiczny i debata publiczna, język polityki i mediów, perswazja w polityce.

Jednostka

Katedra Polityki Społecznej

Ostatnie publikacje:

Ł. Łotocki, The role of ideology in the Polish political debate over the 2015 migration crisis, [w:] Przegląd Zachodni, Special Issue, 2023, s. 93-119 (DOI: 10.60972/PZ.ENG.2023.93).

Ł. Łotocki, K. Mikiński, Sfery zgody i konfliktu w polskim dyskursie politycznym wokół strategii walki z pandemią COVID-19, [w:] Studia Politologiczne vol. 65/2022, s. 212-243 (DOI: 10.33896/SPolit.2022.65.10).

Ł. Łotocki,  Kryzys imigracyjny w 2015 roku a bezpieczeństwo wewnętrzne na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec, [w:] Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 1/2022,  s. 29-55 (DOI: 10.4467/25444972SMPP.21.028.14425).

Ł. Łotocki, Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015-2018, Warszawa, 2019.

Ł. Łotocki, The Post-Soviet Armenian Immigration to Poland, [w:] K. Siekierski, S. Troebst (ed.), Armenians in Post-Socialist Europe, Böhlau Köln 2016, s. 143-158.

X