Łotocki Łukasz dr

Łotocki Łukasz

dr hab. Łukasz Łotocki – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (2020), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2008). Kierownik Katedry Polityki Społecznej, kierownik studiów na kierunkach polityka społeczna i organizowanie rynku pracy. Współpracownik i ekspert w licznych projektach dotyczących polityki społecznej, polityki rynku pracy, polityki w zakresie migracji międzynarodowych i integracji społecznej, społecznego wymiaru rewitalizacji, komunikacji społecznej i in. realizowanych przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz firmy badawczo-szkoleniowe.

Zainteresowania badawcze

Procesy migracji międzynarodowych, polityka migracyjna, kryzys imigracyjny, polityka rynku pracy, komunikowanie społeczno-polityczne, dyskurs publiczny i debata publiczna, język polityki i mediów, perswazja w polityce.

Jednostka

Katedra Polityki Społecznej

3 ostatnie publikacje:

Ł. Łotocki, Kryzys imigracyjny w 2015 roku a bezpieczeństwo wewnętrzne na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec, [w:] Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny 1/2022 (online first; DOI: 10.4467/25444972SMPP.21.028.14425).

Ł. Łotocki, Rola ideologii w polskiej debacie politycznej o kryzysie migracyjnym w 2015 roku, [w:] Przegląd Zachodni, nr 3/2021 (w druku).

Ł. Łotocki, Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015-2018, Warszawa, 2019.

 

X