Łotocki Łukasz dr

Łotocki Łukasz

dr hab. Łukasz Łotocki – doktor nauk o polityce (2008), adiunkt, badacz polityki migracyjnej, polityki rynku pracy oraz komunikowania społeczno-politycznego. Ostatnio opublikował książkę o strategiach przedstawiania kryzysu imigracyjnego w polskim dyskursie politycznym. Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim, jak i – gościnnie – na Politechnice Warszawskiej. Współpracownik wielu instytucji i ośrodków badawczo-szkoleniowych, m.in. takich jak Biuro Badań Społeczno-Ekonomicznych, Invent Grupa Doradztwa i Treningu, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, MillwardBrown i in.

Zainteresowania badawcze

Procesy migracji międzynarodowych, polityka migracyjna, kryzys imigracyjny, polityka rynku pracy, komunikowanie społeczno-polityczne, dyskurs publiczny i debata publiczna, język polityki i mediów, perswazja w polityce.

Jednostka

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

3 ostatnie publikacje:

Ł. Łotocki, Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015-2018, Warszawa, 2019.

Ł. Łotocki, Strategie dyskredytacji oponentów w polskiej debacie politycznej o kryzysie imigracyjnym, [w:] Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej, (red.) A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań, 2019, s. 143-158.

Ł. Łotocki, The Post-Soviet Armenian Immigration to Poland, [w:] Armenians in Post-Socialist Europe, (red.) K. Siekierski, S. Troebst, Köln, 2016.

X