DOI – Digital Object Identifier

DOI (ang. digital object identifier) to identyfikator dokumentu elektronicznego. Zarządzanie identyfikatorami DOI jest dokonywane przez bazę CrossRef.org.
Nadanie DOI jest płatne.

Wydziałowym koordynatorem DOI jest mgr Michał Nadziak.

X