Zakup książek

Proponowana procedura zakupu książek z projektów/tematów badawczych:

  1. Zakup książek jest realizowany za pośrednictwem Biblioteki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.
  2. W Sekcji Obsługi Badań Naukowych należy złożyć pismo kierowane do dziekana wraz z listą książek do zakupu.
  3. Pracownicy SOBN weryfikują, czy zakup książek był planowany we wniosku o realizację projektu/tematu badawczego lub został zapisany w umowie do projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych (NCN, KE i in.).
  4. Po uzyskaniu zgody dziekana lista książek do zakupu jest przesyłana do Biblioteki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Pracownicy Biblioteki przeprowadzają zapytanie ofertowe i przekazują otrzymane oferty do wiadomości SOBN oraz kierownika projektu/tematu badawczego. Z zapytania ofertowego jest przygotowywany protokół, następuje wybór oferty i zamówienie książek.
  5. Książki przed przekazaniem w depozyt kierownika projektu/tematu badawczego są opracowywane i wpisywane do zbioru bibliotecznego.
X