Babić Marko dr

Babić Marko

dr hab. Marko Babić – doktor habilitowany nauk o polityce (2020), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W latach 2012-2019 sekretarz Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych IE WNPiSM. Od 2020 roku kierownik studiów Euroazjatyckich. Ekspert Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Marszałka Sejmu, Ministerstwa Obrony Narodowej, PISM, OSW, Instytutu Aspena z Berlina. Uczestnik wielu eksperckich konferencji międzynarodowych oraz wykładowca m.in. w Belgradzie (Serbia), St. Petersburgu (Rosja), Berlinie (Niemcy), Dijon (Francja), Gyor (Węgry), Aveiro (Portugalia), Sarajewie (BiH), Budwie (Czarnogóra).

Zainteresowania badawcze
Region Bałkanów Zachodnich: m.in. położenie geopolityczne, procesy narodowo- i państwowotwórcze, polityka bezpieczeństwa oraz uwarunkowania aksjologiczno-cywilizacyjne regionu. Jego dalsze zainteresowania badawcze również obejmują filozofię polityki, antropologii kulturowej i socjologii w ich wymiarze teoretycznym i normatywnym.

Jednostka
Katedra Studiów Wschodnich

3 ostatnie publikacje:

M. Babić, Polityka bezpieczeństwa państw Bałkanów Zachodnich, Toruń, 2019.

M. Babić, Izazovi geopolitičkih koncepcija na Balkanu. Slučaj Srbije, “”Medjunarodna politika” Instituta za medjunarodnu politiku i privredu”, 2018 rok LXVIII nr 1169.

M. Babić, Salafism in Bosnia and Herzegovina, [w:] IEMed. Mediterranean Yearbook 2017, Barcelona, 2018, s.183-186.

 

X