Bieńczyk-Missala Agnieszka

Bieńczyk-Missala Agnieszka dr hab.

Bieńczyk-Missala Agnieszka

dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala, prof. ucz. – doktor habilitowana nauk społecznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPISM UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą (2008-2012). Główny specjalista, analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (2006-2008). Kierownik projektu „Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2013-2017). Uczestniczka współpracy w ramach europejskiej sieci NOHA – Network on Humanitarian studies oraz wielu innych krajowych i międzynarodowych projektów naukowych. Stypendystka Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego na Georgetown Leadership Seminar w 2016 r. Autorka licznych publikacji naukowych i referatów na konferencjach naukowych.

Zainteresowania badawcze

Polityka zagraniczna Polski, organizacje międzynarodowe, międzynarodowe problemy humanitarne, prawa człowieka, bezpieczeństwo ludzkie, zbrodnie międzynarodowe.

Jednostka

Katedra Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego

3 ostatnie publikacje:

A. Bieńczyk-Missala (red.), 100 lat stosunków polsko-amerykańskich, Warszawa, 2019.

A. Bieńczyk-Missala, International humanitarian law in the context of military interventions of the West, [w:] Western Military Interventions after the Cold War. Evaluating the Wars of the West, (red.) M. Madej, Routledge, 2019.

A. Bieńczyk-Missala, Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka, Warszawa, 2018.

 

X