KATEDRA STUDIÓW STRATEGICZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

Obszary badań:

Obszarem zainteresowań katedry są procesy, zjawiska, relacje i wydarzenia, które składają się na międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa. Szczególną uwagę przywiązujemy do prawdopodobieństwa wojen, konfliktów i innych sytuacji użycia siły oraz pozamilitarnych form przemocy w stosunkach międzynarodowych. W powyższym kontekście, przedmiotem badań i analiz jest także polityka mocarstw oraz państw i aktorów pozapaństwowych skłonnych do stosowania siły. Ważną częścią tego obszaru badań są uwarunkowania prawnoinstytucjonalne bezpieczeństwa oraz użycia lub zakazujące użycia siły. Dotyczy to także ograniczania i kontroli zbrojeń. Coraz większą uwagę przywiązujemy do pozamilitarnych aspektów bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza energetycznych i klimatycznych. Równoległym obszarem badań jest polska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, w tym geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski i Europy. Jak wskazuje nazwa katedry (która powstała z przekształcenia istniejącego od początku lat 90. XX w. zakładu studiów strategicznych) sercem tożsamości katedry pozostaje refleksja odnosząca się do strategii, zakresu studiów strategicznych oraz studiów bezpieczeństwa, ich miejsca w nauce o stosunkach międzynarodowych oraz szerzej w nauce o polityce.

Wybrane publikacje: 

   Roman Kuźniar, Porządek międzynarodowy. Perspektywa ontologiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019.

   Roman Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie, 1989-2010: stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.

   Roman Kuźniar, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Bolesław Balcerowicz, Patrycja Grzebyk, Marek Madej, Kamila Pronińska, Marek Tabor, Mirosław Sułek, Anna Wojciuk, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.

   Roman Kuźniar, Polityka zagraniczna III RP, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.

   Roman Kuźniar, Polityka i siła, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006.

   Zespół pod kierunkiem Romana Kuźniara wydaje Rocznik Strategiczny (istniejący od 1995 r.).

Współpraca instytucjonalna:

Jest ona rozwijana przy pomocy zainicjowanego kilka lat temu przez Katedrę (jeszcze jako zakład)  Konsorcjum akademickich zakładów studiów strategicznych i bezpieczeństwa.

Kontakt

ul. Żurawia 4 (p. 406, 407)
T: +48 22 553 16 35
E: strategia.wnpism@uw.edu.pl

Dyżury pracowników
X