Bodio Tadeusz prof. dr hab.

Bodio Tadeusz

Email: tbodio@wp.pl

prof. dr hab. Bodio Tadeusz  –  nauki o polityce; pracownik Wydziału od 1975 roku; wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk; w latach 2000-2005 kierownik Pracowni Psychologii Polityki; 2005-2019 – kierownik Zakładu Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych UW; 2013-2019 – przewodniczący zespołu Wydziałowej Komisji Doktorskiej w zakresie nauk o polityce; w latach 2008-2011 członek prezydium i przewodniczący Zespołu Nauk Społecznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej; 2020 – członek Rady Naukowej Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego (Toruń), wykładał na uczelniach zagranicznych. Przewodniczący rady programowej „Nowej Polityki Wschodniej”, członek rad naukowych i redakcyjnych  „Polish Political Science Yearbook”, “National Human Rights Centre of the Republic of  Uzbekistan”, „Caucasian Science Bridge”, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, „Cywilizacja i Polityka”; i innych czasopism. Od 1997 r. kierownik międzynarodowego programu „Transformacja w państwach Azji Centralnej”, od 2010 r. – „Transformacja elit i przywództwa politycznego na obszarze poradzieckim” i in. Redaktor serii edytorskiej „Współczesna Azja Centralna” oraz „Władza-elity-przywództwo”, współwykonawca grantów Narodowego Centrum Nauki. W 2012 i 2017 roku wyróżniony nagrodami I stopnia na międzynarodowym konkursie za badania nad Kaukazem. Odznaczony orderem „Danker” za działalność na rzecz rozwoju polsko-kirgiskich stosunków w dziedzinie nauki i kultury; Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-dydaktycznej, Medalem z okazji 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego i in.

Zainteresowania badawcze

Teoria i metodologia nauk politycznych; władza, elity, przywództwo, transformacja ustrojowa, stosunki międzynarodowe w przestrzeni poradzieckiej.

Jednostka

Katedra Studiów Wschodnich

Ostatnie publikacje:

T. Bodio, Uzbekistan: A State Undergoing Total Reconstruction, „Polish Political Science Yearbook”, Adam Marszałek, Toruń 2020, vol 49 (2), s. 11-40.

T. Bodio, A. Wierzbicki, Research on systemic transformation in the countries of Central Asia, „Polish Political Science Yearbook”, Toruń 2020,vol 50 (3).

T. Bodio, J. Marszałek-Kawa, Z badań nad historią i współczesnością Rosji, Azji Centralnej i Kaukazu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.

X