Czub Jarosław dr hab.

Czub Jarosław Filip

plen

dr hab. Jarosław Filip Czub – doktor nauk o polityce (2011), habilitacja nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2019), adiunkt, koordynator dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych dla kierunku: europeistyka (2018-2019), wcześniej pełnomocnik dyrektora ds. praktyk studenckich w IE (2016-2019), sekretarz Zakładu Prawa i Instytucji Europejskich w IE (2015-2019), pełnomocnik dyrektora ds. promocji w IE (2014-2017), pełnomocnik ds. USOS W IE (2012-2015, 2018-2019). Od 2016 roku ekspert Komisji Europejskiej w obszarze Research & Innovation, ekspert PISM w zakresie prawa i instytucji UE (2016), ekspert TVP1 w zakresie prawa UE (2019). Od 2016 roku członek zarządu Komitetu Naukowego „Politics and Business” Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (IPSA). W latach 2012-2019 wygłaszał referaty m.in. Montréal, Győr, Milano, Umeå, Singapure, Brisbane, Nijmegen.

Zainteresowania badawcze

Grupy interesu, lobbing, organizacje pozarządowe, instytucje i prawo UE, proces decyzyjny UE, biznes w UE, fundusze UE, polityka spójności UE.

Jednostka

Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

F. Czub, A. Vetulani-Cęgiel (red.), Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej, Warszawa, 2018.

F. Czub, Hybrydowy model funkcjonowania grup interesu w Unii Europejskiej, Warszawa, 2018.

M. Witkowska, E. Kużelewska, R. Potorski, J. F. Czub, Elena V. Kucheryavaya, S. Dłuski, Podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej, Warszawa, 2017.

X