Dmowski Seweryn dr

Dmowski Seweryn

dr Seweryn Dmowski – Członek Senatu UW kadencji 2020-2024.

Jednostka

Katedra Historii Politycznej

3 ostatnie publikacje:

S. Dmowski, Futbol jako instytucja społeczno-polityczna w wybranych niedemokratycznych reżimach politycznych w Europie. Analiza porównawcza, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 2018 nr 65, s. 41-57.

S. Dmowski, Geographical Typology of European Football Rivalries, “Soccer and Society”, 2013 nr 3/14, s. 331-343.

S. Dmowski, Historia społeczna polskiej piłki nożnej. Wprowadzenie do tematyki badawczej, [w:] Między historią polityczną a historią społeczną. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Skrzypkowi w siedemdziesięciolecie urodzin., (red.) J. Gołota, Pułtusk-Olsztyn-Ostrołęka-Warszawa , 2014, s. 520-541.

 

X