Garlicki Jan prof. dr hab.

Garlicki Jan

prof. dr hab. Jan Garlicki – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (1988), doktor habilitowany (1996), profesor UW (1999), tytuł profesora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce otrzymał w 2008; profesor zwyczajny (2015), kierownik Zakładu Socjologii i Psychologii Polityki INP UW (w latach 2004-2019), kierownik Katedry Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW (od 2019), członek ESOMAR, PTS i ISA. Członek-założyciel, były prezes (1999-2003) i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO). Dyrektor Generalny i założyciel CBM INDICATOR. Od 2012 roku członek Kapituły przyznającej nagrody im. Pawła Stępki za prace doktorskie i publikacje dotyczące mediów elektronicznych, powołanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Zainteresowania badawcze

Socjologia polityki, problematyka kultury politycznej, partycypacja polityczna, przemiany świadomości politycznej Polaków, wpływ transformacji systemowej na świadomość, postawy i zachowania młodzieży, marketing polityczny i wyborczy.

Jednostka

Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego

3 ostatnie publikacje:

J. Garlicki, Kultura polityczna, [w:] Społeczeństwo i polityka Podstawy nauk politycznych Tom 1 część 1. Teoria, instytucje, procesy. Zagadnienia podstawowe, (red.) S. Sulowski, K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa, 2018, s. 195-215.

J. Garlicki, Komunikowanie polityczne i publiczne a marketing polityczny, [w:] Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, (red.) A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk, Warszawa – Rzeszów, 2017, s. 93-101.

J. Garlicki, Badania reprezentatywne, [w:] Encyklopedia Politologii, tom I, Pojęcia, teorie i metody, (red.) W. Sokół, M. Żmigrodzki, Warszawa, 2016.

X