Garlicki Jan prof. dr hab.

Garlicki Jan

plen

prof. dr hab. Jan Garlicki – profesor zwyczajny, kierownik Katedry Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego WNPiSM, tytuł profesora nauk humanistycznych (2008), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (1988), doktor habilitowany (1996), profesor UW (1999), w latach 2004- 2019 kierownik Zakładu Socjologii i Psychologii Polityki INP UW, członek ESOMAR i PTS. Członek- założyciel, były prezes (1999-2003) i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO). Dyrektor Generalny i założyciel CBM INDICATOR. Od 2012 roku członek Kapituły przyznającej nagrody im. Pawła Stępki za prace doktorskie i publikacje dotyczące mediów elektronicznych, powołanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Członek -założyciel Stowarzyszenia Absolwentów Nauk Politycznych (2018) i od początku prezes Zarządu SANP UW.

Zainteresowania badawcze

Socjologia polityki, problematyka kultury politycznej, partycypacja polityczna, przemiany świadomości politycznej Polaków, wpływ transformacji systemowej na świadomość, postawy i zachowania młodzieży, marketing polityczny i wyborczy.

Jednostka

Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego

3 ostatnie publikacje:

J. Garlicki, D. Mider, (2022), Social Attitudes Towards the Phenomenon of Corruption in Poland. European Research Studies Journal, 1, 174-183. doi: 10.35808/ersj/2835

J. Garlicki (2022) Political Participation Capital. doi: 10.3726/b19184

J. Garlicki (2022) Racja stanu a bezpieczeństwo państwa, społeczeństwa i obywateli [w:] Polskie interesy narodowe, s. 13-24

X