Kaczorowska Małgorzata dr

Kaczorowska Małgorzata

dr Małgorzata Kaczorowska – doktor nauk o polityce (2008; rozprawa pt. „Dewolucja w Wielkiej Brytanii. Studium politologiczne” obroniona w WDiNP UW), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, w latach 2016-2019 członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Politycznych UW. W latach 2013-2019 pełnomocniczka ds. praktyk studenckich dla kierunku politologia. W latach 2015-2018 sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddział w Warszawie, a od 2018 roku jego wiceprezeska. Od 2016 r. członkini Zarządu Komitetu Naukowego nr 34 „Quality of Democracy”, a od 2018 r. członkini Zarządu Komitetu Naukowego nr 23 „Elections, Citizens and Parties” Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (IPSA). Członkini Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Członek zespołu ekspertów czasopisma wydawanego online pt. „e-Politikon”, w ramach Ośrodka Analiz Politologicznych (OAP). Wykonawca polskich i międzynarodowych projektów badawczych, m.in.: OPUS 14, pt. „Porażka wyborcza jako katalizator zmian w europejskich partiach politycznych”, finansowanego w ramach Narodowego Centrum Nauki. Współzałożycielka w 2009 r. Grupy Badawczej Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych Britannia. Członkini Międzyinstytutowej Pracowni Studiów Szwajcarskich, na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczka licznych krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów naukowych. Prowadziła wykłady m.in. w: Barcelonie, Bolonii, Yorku, Southampton, Bukareszcie, Pradze, na Malcie.

Zainteresowania badawcze

Partie polityczne; systemy partyjne; demokracja wewnątrzpartyjna; wybory i systemy wyborcze; systemy polityczne współczesnych państw; system polityczny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Jednostka

Katedra Systemów Politycznych

3 ostatnie publikacje:

M. Kaczorowska, Kobiety a demokracja wewnątrzpartyjna w polskich partiach politycznych. Wzbierająca fala czy jej zapowiedź?, [w:] Kobiety w polityce. Szkice i rozprawy, (red.) J. G. Otto, Warszawa, 2019, s. 88-139.

M. Kaczorowska, Ożywienie Szkockiej Partii Narodowej po przegranym referendum niepodległościowym w Szkocji, [w:] Anatomia porażki wyborczej, (red.) A. Pacześniak, Warszawa, 2018, s. 223-246.

M. Kaczorowska, Etyka w wybranych partiach i stowarzyszeniach politycznych w Polsce, [w:] Etyka w sferze publicznej, (red.) J. Itrich-Drabarek, Warszawa, 2017, s. 117-140.

X