Kordas-Surowiec Mariola dr

Kordas-Surowiec Mariola

plen

dr Mariola Kordas-Surowiec – psycholog, doktor nauk humanistycznych (2005), trener, coach, pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przez ponad 20 lat zajmowała się problematyką przemocy w rodzinie, autorka publikacji na ten temat. Brała udział w opracowaniu i realizacji wielu projektów szkoleniowych. Aktualne zainteresowania dotyczą zarządzania zmianą w organizacji. Dydaktyka: Psychologia społeczna, Organizacja pracy i budowanie zespołu, Integracja i reintegracja zawodowa, Stres i wypalenie zawodowe. Przedmioty prowadzone w poprzednich latach to m.in. Przemoc w rodzinie, Psychologia rodziny, Małżeństwo i rodzina w religiach świata, Ochrona i promocja zdrowia.

Zainteresowania badawcze

Problemy współczesnej rodziny, aspekty związane z rozwojem i wdrażaniem zmian w organizacji.

Jednostka

Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy

Ostatnia publikacja:

M. Kordas-Surowiec, Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Przykład województwa mazowieckiego, Warszawa, 2017.

 

 

X