Kurcewicz Urszula dr

Kurcewicz Urszula

plen

dr Urszula Kurcewicz – doktor nauk o polityce (2005), starszy wykładowca. W latach 2005-2007 ekspert w Polskiej Agencji Prasowej przy realizacji międzynarodowego projektu SHPAENA (Safeguarding Historical Photografic Archives of European News Agencies) finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu „Kultura 2000”. W latach 2006-2010 wygłaszała referaty, m.in. w l’Institut d’Etudes Politiques w Paryżu, w l’Institut d’Etudes Politiques w Lyon, Faculty of Political Science Uniwersytetu w Bukareszcie.

Zainteresowania badawcze

Koncentrują się wokół problematyki najnowszej historii politycznej Polski i świata, relacji między polityką a kulturą, komunikacji społecznej oraz procesów migracyjnych.

Jednostka

Katedra Historii Politycznej

3 ostatnie publikacje:

U. Kurcewicz, Modèles d’intégration des immigrés dans la perspective de l’idée de citoyenneté. Recherche de nouveaux sens dans un monde en voie de globalisation, „Studia Politologiczne”, 2016 nr 42, s. 371-391.

U. Kurcewicz, Francuska inicjatywa Unii dla Śródziemnomorza w perspektywie spuścizny postkolonialnej i Arabskiej Wiosny Ludów, [w:] Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku. Uwarunkowania – stan obecny – wyzwania dla polityki bezpieczeństwa, (red.) R. Zenderowski, K. Cebul, B. Koziński, Warszawa, 2016, s. 141-155.

U. Kurcewicz, „Socrealistyczny feminizm” – portrety kobiet w polskiej poezji i prozie przełomu lat 40. i 50. XX wieku, [w:] Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI w.), (red.) U. Kozłowska, T. Sikorski, A. Wątor, Radzymin-Warszawa, 2016, s. 373-392.

X