Kuźniar Roman

plen

prof. dr hab. Roman Kuźniar – Prof. zw. UW, kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Absolwent WDiNP w 1977 roku, związany od tego czasu z Wydziałem (w Instytucie Stosunków Międzynarodowych). W latach 1990-2015 aktywny także poza UW: w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie m.in. dwukrotnie był dyrektorem departamentu analityczno-planistycznego, ministrem pełnomocnym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie oraz dyrektorem Akademii Dyplomatycznej; także dyrektor PISM (2005-2007), doradca Prezydenta RP ds. międzynarodowych (2010-2015). Ponadto m.in.: ambasador tytularny; odznaczony francuską Legią Honorową. Pasje: góry i narty. Inicjator i red. nacz. Rocznika Strategicznego (RS) wydawanego od 1996 roku. Inicjator istniejącego od 2015 roku Konsorcjum Akademickich Katedr i Zakładów Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa. Przewodniczący Rad Programowych Fundacji im. Krzysztofa Skubiszewskiego oraz Fundacji My, obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.

Zainteresowania badawcze

Historia najnowsza stosunków międzynarodowych, problemy bezpieczeństwa międzynarodowego, międzynarodowa ochrona praw człowieka, polityka zagraniczna RP. Z tego obszaru publikacje oraz zajęcia dydaktyczne.

Jednostka

Katedra Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego

3 ostatnie publikacje:

R. Kuźniar, „Zmierzch liberalnego porządku międzynarodowego 2011-2021„, Warszawa, 2022.
R. Kuźniar, Przegląd sytuacji międzynarodowej – aspekty globalne i regionalne, “Rocznik Strategiczny”, 2021/22 nr 27, s. 69-96.
R.Kuźniar, Porządek międzynarodowy. Perspektywa ontologiczna, Warszawa, 2019.

 

 

X