Lasocik Zbigniew prof. dr hab.

Lasocik Zbigniew

prof. dr hab. Lasocik Zbigniew – doktor nauk prawnych i kryminologii (1991), doktor habilitowany nauk prawnych i kryminologii (2004), profesor nauk prawnych i kryminologii (2013); profesor, Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi; autor ponad 110 publikacji nt. handlu ludźmi i pracy przymusowej, przestępczości, więziennictwa, policji, socjologii instytucji totalnej, zapobiegania torturom i społeczeństwa obywatelskiego; kierownik kilku międzynarodowych projektów badawczych finansowanych ze środków Komisji Europejskiej, w latach 2007-2012 członek Podkomitetu ds. Prewencji Tortur ONZ w Genewie, ekspert ONZ, Rady Europy, Komisji Europejskiej i Organizacji ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zakresie praw człowieka, demokracji, przestępczości i więziennictwa, stypendysta m. in. Harvard University, Columbia University, New York, London School of Economics, Sam Houston University in Huntsville, John Jay College of Criminal Justice, New York, University of Northern Colorado. Był redaktorem pierwszego w Polsce podręcznika nt. handlu ludźmi. Jest także autorem kilkudziesięciu opracowań o charakterze popularyzatorskim.

Zainteresowania badawcze

Kryminologia, prawa człowieka, handel ludźmi i współczesne niewolnictwo, poważna przestępczość, socjologia więzienia, instytucje kontroli przestępczości, prewencja tortur, funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Jednostka

Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, WNPiSM UW

3 ostatnie publikacje:

Z. Lasocik, Poland, [w:] Der rechtliche Umgang mit Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung in Europe, (red.) R. Haverkamp, L. Vogeler, Berlin, 2018, s. 215-248.

Z. Lasocik, Response for Human Trafficking in Poland in a Nutshell, [w:] The Palgrave International Handbook of Human Trafficking, (red.) J. Winterdyk, J. Jones, Cham, 2019.

Z. Lasocik, O definiowaniu i regulowaniu pracy seksualnej z perspektywy europejskiej, [w:] Po co nam kryminologia? Księga Pamiątkowa profesor Ireny Rzeplińskiej, (red.) W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst, P. Wiktorska, K. Buczkowski, Warszawa, 2019, s. 151-171.

X