Marczuk Karina

dr hab. Karina Marczuk

Jednostka

Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych

3 ostatnie publikacje:

K. Marczuk, Sprawozdanie z międzynarodowej jubileuszowej konferencji naukowej ”Współ praca Polski i Niemiec w obszarze bezpieczeństwa: dwadzieścia pięć lat wspólnych doświadczeń„ – Warszawa, 24 maja 2016 r., “Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, 2016 nr 2 (52), s. 387-391.

K. Marczuk, Good Neighbourhood Treaties and Public Diplomacy: Polish Activities in Neighbouring States (2007–2014), [w:] Good Neighbourhood Treaties of Poland, (red.) K. Marczuk, Londyn, 2019, s. 25-40.

K. Marczuk, Cross-border internal security cooperation between Poland and Ukraine, “Arhivele Olteniei”, 2018 nr 32, s. 151-159.

X