Materska-Sosnowska Anna dr

Materska-Sosnowska Anna

dr Anna Materska-Sosnowska

Jednostka

Katedra Systemów Politycznych

3 ostatnie publikacje:

A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Spektrum partyjne po 1989 roku, [w:] Społeczeństwo i polityka podstawy nauk politycznych tom III System rządów w Polsce tradycje i współczesność, (red.) E. Marciniak, K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa, 2018, s. 485-496.

A. Materska-Sosnowska, A. Gendźwiłł, M. Cześnik, J. Flis, J. Haman, B. Michalak, P. Pietrzyk, J. Zbieranek, Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014, Warszawa, 2016.

A. Materska-Sosnowska, M. Mistygacz, Badanie celów i działalności partii politycznych przez Trybunał Konstytucyjny, [w:] Konstytucje polskie z 1952 i 1997 roku: tradycja, instytucje, praktyka ustrojowa, (red.) A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Warszawa, 2015, s. 176-199.

X