Matuszczyk Kamil

plen

Dr Kamil Matuszczyk – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (2022), absolwent studiów I i II stopnia na kierunku polityka społeczna. Od 2014 roku współpracownik a następnie badacz w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, od 2022 redaktor serii CMR Working Papers oraz kierownik grantu badawczego finansowanego ze środków IDUB Nowe Idee 2A (POB V). Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów (2015), laureat Programu stypendialnego – Zwiększenie mobilności w ramach środków ZIP UW (2018-2020). Kierownik dwóch grantów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Preludium 14 oraz Etiuda 7). Współpracował i wizytował wiodące ośrodki naukowe, w tym m.in. z Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM), University of Duisburg-Essen, Central European University w Budapeszcie, Humboldt University w Berlinie czy Norwegian University of Science and Technology. Badacz i główny wykonawca w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, finansowanych m.in. ze środków Komisji Europejskiej (schemat EaSI), Narodowego Centrum Nauki (Maestro, Opus, Sonata), Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki czy Bundesministerium für Bildung und Forschung. W latach 2013-2017 ekspert i badacz w think tanku CEED Institute (następnie Kulczyk Research Insitute), od 2018 roku autor publikacji przygotowanych w ramach współpracy z Programem InCredibles Sebastiana Kulczyka. Wyniki swoich badań prezentował na najważniejszych międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. American Sociological Association 2022; IMISCOE 2021 i 2022; European Sociological Association 2021, Industrial Relations in Europe Conference 2018-2021 czy Social Policy Association 2018).

Zainteresowania badawcze:
Atypowe formy mobilności zarobkowej wewnątrz Unii Europejskiej, polityka migracyjna, rynek usług opieki domowej, współczesne stosunki przemysłowe, przemysł migracyjny,
lokalna polityka społeczna, jakościowe metody badań społecznych

Jednostka

Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy

3 ostatnie publikacje:

K. Matuszczyk, J. Salamońska, A. Brzozowska (2022). Infrastruktura delegowania pracowników: przykład transgranicznego sektora opieki domowej, Studia Migracyjne –
Przegląd Polonijny, online first.

K. Fiałkowska, K. Matuszczyk (2021). Safe and fruitful? Structural vulnerabilities in the experience of seasonal migrant workers in agriculture in Germany and Poland, Safety Science,
139, 105275.

M. Nowicka, S Bartig, T Schwass, K Matuszczyk (2021). COVID-19 Pandemic and Resilience of the Transnational Home-Based Elder Care System between Poland and Germany, Journal of Aging & Social Policy, 33(4-5), 474-492.

Matura z wos-u coraz bliżej, dlatego z ogromną radością ogłaszamy kolejną edycję „WNPiSM uczy WOS-u nocą”. Jest to jedyny w swoim rodzaju maturalny kurs wos-u, który organizujemy już 16 raz!

Dwudniowy kurs obejmujący wszystkie najważniejsze tematy pozwoli Ci na szybką i efektywną powtórkę materiału przed egzaminem.

Unikatowa możliwość wieczorno-nocnej nauki na kampusie głównym, z pewnością dodatkowo zmotywuje Cię do nauki i stworzy niepowtarzalną atmosferę!

Kto będzie obecny?

  • Wykładowcy WNPiSM UW o europejskiej renomie powtórzą z Wami najważniejsze zagadnienia potrzebne na maturze z WOS-u
  • Spotkacie się z przedstawicielami Samorządu Studentów, którzy wprowadzą Was w studencki klimat

Miejsce kursu:

  • Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus centralny UW)

Termin:

  • 23.04.2024 20:00-02:00
  • 24.04.2024 20:00-02:00

UWAGA – OBOWIĄZUJE REJESTRACJA!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY WKRÓTCE

X