Mikucka-Wójtowicz Dominika

Mikucka-Wójtowicz Dominika dr

Mikucka-Wójtowicz Dominika

dr Dominika Mikucka-Wójtowicz – doktor nauk o polityce (2012), adiunkt naukowy (10.2015–11.2019), obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Kierowniczka projektu badawczego „Europeizacja partii i systemów partyjnych państw postjugosłowiańskich na tle doświadczeń krajów środkowoeuropejskich – podobieństwa, perspektywy, wyzwania”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu FUGA 4. Laureatka nagrody im. Czesława Mojsiewicza za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk o polityce za 2012 rok, przyznanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP). Kilkukrotna stypendystka Rządu Republiki Serbii (2009, 2011, 2012, 2014, 2015). Uczestniczka kilku międzynarodowych projektów i grup badawczych: Party Leader Database, Pracownia Obszaru Postjugosłowiańskiego (PROP), EUvox 2014 oraz Common Voice. W latach 2015–2017 członkini Zespołu Ekspertów NCN. W ostatnich latach wygłaszała referaty naukowe m.in. na konferencjach organizowanych przez Środkowoeuropejskie Towarzystwo Nauk Politycznych (CEPSA) oraz Europejskie Konsorcjum Badań Politycznych (ECPR).

Zainteresowania badawcze

Państwa postjugosłowiańskie, procesy demokratyzacji w Europie Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza w państwach postjugosłowiańskich, systemy polityczne oraz partie i systemy partyjne państw postjugosłowiańskich, europeizacja partii, polityczna reprezentacja mniejszości narodowych i etnicznych w państwach byłej Jugosławii.

Jednostka

Katedra Systemów Politycznych

3 ostatnie publikacje:

D. Mikucka-Wójtowicz, J. Wojnicki, How and Why Have Domestic Parties Learned from Abroad? The Europeanisation of Communist Successor Parties in Selected Post-Yugoslav Countries, “Problems of Post-Communism” 2021, vol. 68, nr 1, s. 27–41.

D. Mikucka-Wójtowicz, The Chameleon Nature of Populist Parties. How Recurring Populism is Luring ‘the People’ of Serbia and Croatia, “Europe-Asia Studies”, 2019 nr 3, s. 450-479.

D. Mikucka-Wójtowicz, The Impact of Europeanization on Internal Party Organizational Dynamics in Selected Post-Yugoslav Countries, “Journal of Balkan and Near Eastern Studies”, 2019 nr 2, s. 121-145.

 

X